Místní se v Moravanech připojili k celorepublikové úklidové akci Ukliďme Česko.

„Občané, kterým není okolí jejich obce lhostejné, zasázeli v Platěnicích, obci, jež spadá pod moravanský obecní úřad, celkem 150 keřů. Jednalo se o šípky, aronie, dříny, trnky a další keře,“ uvedla za pořadatele Michaela Hrdá, zakladatelka nového spolku Láska k přírodě a dodala, že tato akce se konala ve spolupráci s obcí Moravany, Dobrovolnickým centrem Koalice nevládek Pardubicka, spolkem Pestré Polabí a moravanské základní školy.

Čisté Moravany

Na úklid dorazily i celé rodiny s dětmi.

„Potěšilo nás, že i navzdory nepřízni počasí dorazily i rodiny s dětmi, kterým záleží na prostředí, v němž žijeme,“ shrnul starosta Moravan Ondřej Mikulecký.

Dobrovolníci v přírodě našli plastové lahve, torza starých počítačů, plechovky od piva a dalších nápojů, ale také třeba injekční stříkačky.

„Práce šla všem účastníkům velmi dobře od ruky. Začínali jsme v devět ráno. Především děti byly moc šikovné, bez nich bychom rozhodně nemohli být hotovi již v poledne,“ doplnila ředitelka moravanské základní školy Jana Felcmanová.

V Moravanech se tato dobrovolnická sobota konala již potřetí.

Na závěr si zájemci mohli opéct špekáčky nebo se společně pobavit.