Ve městě perníku se tento týden uskuteční druhý ročník Národního týdne manželství.

Po čtvrteční besedě s Ladislavem Traxlerem na téma Lze krizím a rozpadům manželství účinně předcházet?, která se konala v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí, se už nyní intenzivně chystá lampionový průvod manželských nebo snoubeneckých párů, rodičů s dětmi i široké veřejnosti. Ten je na programu v neděli 14. února od 17.30 hodin.

„Průvod začne před Východočeským divadlem a povede přes třídu Míru až k vstupnímu vestibulu AFI Paláce,“ řekl koordinátor Národního týdne manželství v Pardubicích Stanislav Lanc.

„Dva manželské páry ze všech přítomných, jejichž manželství trvá nejdéle a které to doloží na místě oddacím listem nebo jiným průkazným způsobem, dostanou jako vzpomínku na letošní týden manželství velké perníkové srdce. Perníkovou chaloupku získá snoubenecký pár, který bude nejblíže dni své připravované svatby a doloží to svatebním oznámením. Nebude–li takový pár, tak potom ten, který je sezdaný nejkratší dobu a doloží to oddacím listem,“ prohlásil pardubický koordinátor.

Součástí akce bude i anketa, které se můžete zúčastnit i vy! Stačí odpovědět na několik otázek

„Otázky se týkají toho, jestli se čtenáři domnívají, že ekonomická krize může postihnout do té doby dobře fungující manželství, co je třeba pro dobře fungující manželství, kolik času týdně člověk věnuje svému partnerovi a jestli existuje nějaký recept na úspěšné manželství,“ podotkl Stanislav Lanc.

„Všechny vyplněné otázky budou předány ke slosování o ceny. To se odehraje přímo v AFI Paláci v neděli mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou,“ upřesnil koordinátor týdne manželství.

První Národní týden manželství se konal ve Velké Británii v roce 1998, kde jej podpořila řada známých osobností včetně ministerského předsedy. Od té doby se zde koná každý rok a jeho myšlenka se šíří do dalších zemí.

Smyslem a cílem řady aktivit v mnoha městech České republiky je, stejně jako ve Velké Británii, připomenout důležitost manželství pro rodinu a společnost. „To je u nás obzvlášť důležité, protože zde každé druhé manželství končí rozvodem a více než třicet procent dětí se rodí mimo manželství,“ dodal Lanc.