„Vlastníci pozemků na výzvy k odstranění skládky nereagovali, proto s nimi Pardubice jednají o bezúplatném převodu parcel,“ řekl vedoucí odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí svítkovské radnice Tomáš Jílek.

„Většina
s převodem souhlasí, připravuje se sepsání smluv. Jeden vlastník chtěl pozemek prodat za odhadní cenu, na což jsme nepřistoupili. Naštěstí jde o části, kde je nepořádku nejméně a nebude zatím nezbytně potřeba,“ sdělil Tomáš Jílek.

O sanaci území městský obvod jedná již několik let. Obsah silážních jam zřejmě okolní prostředí kontaminací neohrožuje.

Podle vyjádření Tomáše Jílka nezjistil dřívější průzkum chemické látky, uložen v nich je například eternit a komunální odpady.

Obvod chce území vyčistit, mohl by jej využívat pro dočasné ukládání zeminy, větví a dalšího materiálu.

NÁKLADY NA SANACI? NĚKOLIK SET TISÍC

Náklady na sanaci dosáhnou odhadem několika set tisíc korun.

Časem by mohly zmizet i vlastní silážní jámy, které patří zkrachovalému zemědělskému subjektu, a plocha by se mohla opět přeměnit na původní pole či louku.