Zastupitelé města včera jednohlasně odsouhlasili její zachování, pokud budou splněny následující podmínky: nově řešená lávka bude splňovat technické požadavky pro pohyb handicapovaných občanů a zároveň se na investici do ní budou podílet všechny tři vlastnické subjekty. Těmi jsou město Pardubice, izraelský investor Paláce Pardubice, do něhož bude lávka zaústěna, a společenství vlastníků domu na protilehlé straně lávky pro pěší.

Z možných řešení se radnici zatím jeví jako nejlepší výstavba nové lávky. O nadchod se přitom několik měsíců vedla názorová válka, včetně petice se sedmi tisíci podpisů pro jeho zachování. Před jednáním zastupitelů se u radnice objevily stovky balonků na obranu lávky.