„Město se touto opravou lávky připravuje na rekonstrukci nadjezdu v Kyjevské ulici. Během ní, ale v případě nutnosti i po jejím skončení, budou mostek moci využívat vozy rychlé záchranné služby jako objízdnou trasu,“ objasnila tisková mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Nedávná revize ukázala, že ve stávajícím stavu není provoz motorových vozidel po lávce možný. Proto je nutno ji zrekonstruovat. Po celou dobu prací bude lávka uzavřena, pěší i cyklisté budou muset zvolit jinou trasu, například přes lávku u Matičního jezera, zhruba 700 metrů po proudu Chrudimky.