Protože je život v Lázních Bohdanči úzce spjat s místními léčebnými lázněmi, berou velké investiční počiny města tak trochu ohled také na život lázeňského zařízení a jeho hostů. „Ohlédnu-li se do minulosti, musím na prvním místě jmenovat rozsáhlou rekonstrukci našeho náměstí. Původní křižovatku nahradil kruhový objezd s centrální fontánou. Vnější stranu objezdu pak lemuje promenáda s menšími fontánami. Právě náměstí s promenádou je vyhledávaným místem lázeňských hostů,“ uvedla starostka Lázní Bohdanče Iveta Šimková s tím, že dalšími důležitými opravami na náměstí bylo zhotovení nové fasády na starobylé bohdanečské radnici a celková vnější oprava nejvýznamnější památky ve městě, farního kostela svaté Máří Magdalény. Právě chrám je dominantou náměstí.

Významným počinem byla jistě i výstavba stravovacího zařízení pro základní školu. „Na ni navázala příprava a nynější realizace odkanalizování asi třetiny města. To bude pokračovat ještě ve zbývajících částech Lázní Bohdanče a skončí na jaře příštího roku. Projekt budování kanalizace sice probíhá v rámci projektu Labe – Loučná, který realizuje společnost Vodovody a kanalizace, ale naše město se na něm nemalou měrou rovněž finančně podílí,“ řekla Iveta Šimková.

Plánem do budoucna je podle první dámy lázeňského městečka rekonstrukce náměstí bratranců Veverkových.
„Naším cílem je vytvořit z náměstí lokalitu pro potřeby turistů. Jednak tam bude několik nových autobusových zastávek a pak také jednoduchá piazetta se službami pro turisty. Také bude uvedeno koryto Rajské strouhy do přírodního meandrovitého stavu,“ podala výčet investičních záměrů starostka Iveta Šimková.

Jejím osobním cílem je oprava komunikací a chodníků po celém městě. „Tak, aby byly bez výmolů a bezbariérové. Neumím si ale představit časový horizont, v němž by se tento sen dal realizovat. Částečně by se to ale mohlo podařit do konce volebního období. Po dokončení kanalizace začneme v ulici Zborovská, zhotovíme páteřní komunikaci pro přístup na sídliště Na Lužci a potom budeme pokračovat podle důležitosti jednotlivých komunikací,“ konstatovala starostka Iveta Šimková.

Sídliště Na Lužci, bývalý vojenský prostor jednotek sovětské armády, je také místem budoucích městských investic.
„V blízké budoucnosti zde plánujeme výstavbu jednoho bytového domu. Co bude později, to zatím nevíme, protože další pozemky již patří armádě a nám se stále nedaří je získat do majetku města,“ zakončila starostka Šimková.

Lukáš Peška