Karty pro omezení kamionové dopravy v centru Lázní Bohdaneč má sice místní starosta v Vladimír Šebek v rukách, ale chybí mu trumf. Ten nakonec vynese až pardubický magistrát. A Vladimír Šebek už teď ví, že s ním bude partie těžší, než se Solfernem z legendární pohádky Hrátky s čertem. Sice se lázeňské městečko po letech urgencí dočkalo počátku vyjmutí komunikace I/36 z itineráře „jedniček“ a Lázně Bohdaneč tak mají šanci osadit komunikaci značkou zakazující vjezd kamionů, ale vyhráno zatím nemají.

Boj o Globus

Podle poznatků starosty z neformálních setkání se pardubický magistrát obává hlavně situace kolem nákupního centra Globus. „Tam má obavy, že by kamiony, které vyženeme, ucpou výjezdy a tím ochromí dopravu v celém městě,“ nastínil možné komplikace Šebek. Ten je však přesvědčen, že obavy statutárního města jsou liché a odkazuje se na posudek od Státního ústavu dopravního projektování (SÚDOP). „Nevím, kde ten názor o ucpání Pardubic vznikl, ale podle zpracované studie od SÚDOPu vyplývá, že omezením kamionové dopravy v okolí Lázní Bohdaneč ke komplikacím v Pardubicích nedojde. Ale u nás je už situace neúnosná, “ míní starosta lázeňského města.

Samotný pardubický magistrát se však zatím k případným krokům při možném osazení zákazových značek v okolí tříapůltisícového města nechce vyjadřovat.

„Při přebírání silnice I/36 ve vymezeném úseku mohu říct jen to, že 27. listopadu tohoto roku svolal Pardubický kraj k této otázce jednání. Na něm bylo konstatováno, že v současné a nejbližší době nelze omezit průjezd tranzitní dopravy na dotčené pozemní komunikaci stanovením místní úpravy provozu (nad 12t) dokud nebude silniční správní úřad (zřejmě Krajským úřadem Pardubického kraje ) zařazen do kategorie II. třídy. Zákon č. 13/1997 Sb. neumožňuje toto omezení provést na veřejně přístupné účelové komunikaci,“ uvedl mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek, který však nechtěl komentovat další průběh jednání. To však sám starosta ví, že bude těžké.

Apel na zdravý rozum

„Ale snad zvítězí zdravý rozum. Pokud by nám to magistrát neumožnil, hodí přes palubu tři a půl tisíce obyvatel města a další stovky pacientů z lázní,“ nechal se slyšet starosta Šebek s odkazem na dosavadní vstřícný přístup Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i samotného pardubického hejtmanství.

Čekání na Štempl

„Letos v březnu byla mezi pardubickým hejtmanstvím a ŘSD podepsána smlouva o budoucí smlouvě darovací, která počítá s tím, že se z I/36 stane silnice druhé třídy. Na začátku listopadu pak ŘSD skutečně tuto silnici, a to od sjezdu z D11 až po odbočku na Rybitví, vyjmulo a udělalo z ní účelovou komunikaci,“ informoval starosta Lázní Bohdaneč.

Podle něj tento krok směřuje k tomu, aby si Pardubický kraj tuto silnici převzal a osadil ji označením II. tříd. Toho by se jediné lázeňské město v pardubickém kraji mohlo dočkat v první polovině příštího roku, čemuž nahrává vyjádření kraje z 27.11. tohoto roku. Pak už bude opravdu jen záležet na tom, jak se k tomu postaví pardubický magistrát,“ dodal starosta Šebek, který však doufá, že i s Pardubicemi nalezne společnou řeč a kamiony z města zmizí.