Obchvat nepotřebují pouze Pardubice, ale také nedaleké Lázně Bohdaneč. Situace v lázeňském městečku je kritická, jelikož právě přes něj projíždí kamiony, které sjedou z dálnice D11 a pokračují dál na Moravu.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se proto rozhodl poslat otevřený dopis ministru dopravy Danu Ťokovi.

„Vzhledem k opětovné žádosti ministerstva dopravy o posouzení vlivu staveb na životní prostředí (EIA) je ohrožena celá řada prioritních dopravních staveb v České republice. Chceme upozornit, že nejen v našem kraji jsou stavby, které nesnesou odklad, ačkoliv ten s novou žádostí pravděpodobně nastane. Stávající posouzení EIA je přitom nejen v případě Lázní Bohdaneč platné a pozitivní," uvedl hejtman Martin Netolický.

Ohrožené stavby

Jednou z ohrožených staveb je i silnice D35.

Ta by plynule navazovala na dálnici D11 a odlehčila by tak lázeňskému městu, přes které si řidiči nákladních vozidel zkracují cestu.

„Dopravní situace ve městě je katastrofální, a proto by se měl stát zasadit o urychlení přípravy a následné realizaci obchvatu města. Nikdo nechceme, abychom museli vracet prostředky evropských fondů zpět do Bruselu. Této situaci je nutné předejít. Jsem samozřejmě velmi znepokojen situací, která nastává v případě důležité páteřní silnice D35, ale nechci pouze kritizovat. Chci nabídnout řešení k urychlení realizace důležitých dopravních staveb," dodal Martin Netolický.

Dopravní uzel

Ten v dopise ministra upozornil mimo jiné na Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu Pardubice z října 2013. V tom je také zmíněno, že by mělo být nalezeno řešení k omezení nákladní dopravy po silnici I/36 vedoucí přes Lázně Bohdaneč.

„Domnívám se, že s ohledem na současnou situaci v přípravě investic státu do silniční dopravy lze podmínky pro zahájení konkrétních kroků k realizaci stavby obchvatu města považovat za velmi příznivé," píše ve svém dopise starosta města Lázně Bohdaneč Ladislav Štěpánek.

O problémech Bohdanče se ovšem na ministerstvu ví. Řešení je zaneseno v dokumentu Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020. Tam se uvádí, že k vytěsnění nákladní dopravy z centra Lázní Bohdaneč by se mělo v maximální možné míře využít dálnici D11 a také čtyřpruhovou komunikaci mezi Opatovicemi nad Labem a Pardubicemi.