„Chceme tu rekonstruovat objekt sociální části, přistavět budovu včetně varny a jídelny a provést některé venkovní úpravy,“ vyjmenoval Josef Janeček. Oprava léčebny je jdním ze čtyřech projektů na modernizaci zdravotnických zařízení, které rada kraje zařadila do Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku na následující léta a schválila také dva investiční záměry.

„Tři projekty ze čtyř patří Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví. Čtvrtý projekt se týká oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče v Chrudimské nemocnici a.s., kde chceme – i se souhlasem VZP – zřídit devět nových lůžek, která v Pardubickém kraji dosud zcela chybí,“ vysvětlil Josef Janeček. Tato poslední investice si vyžádá náklady cca 30,5 milionů korun. Na projekt nemocnice v Chrudimi rada současně schválila investiční záměr, stejně jako u dalšího projektu – modernizace lůžkového oddělení a denního stacionáře pro psychicky nemocné v Odborném léčebném ústavu Albertinum Žamberk. Tady se náklady předpokládají ve výši 125 milionů Kč.

„Schválením investičních záměrů se otevírá cesta k jejich realizaci. Neznamená to však příslib veškerého financování z rozpočtu kraje,“ dodal Janeček. Jeho slova doplnil i vicehejtman Roman Línek, který zodpovídá mimo jiné za oblasti investic: „V tuto chvíli ani nemáme v krajském rozpočtu potřebné finanční prostředky. Zařazení do Programu nás však zavazuje udělat vše pro jejich získání a po roce 2010 začít stavět. Zejména v Rybitví je modernizace velmi nutná. Areál léčebny byl postaven v letech 1926 – 28 a je tvořen několika objekty. Jako celek působí nesourodě a ani provozně nejsou jednotlivé části logicky provázány. A také chceme vyplnit mezeru v oblasti tzv. sociálních lůžek, kterých je a bude nedostatek."