S nástrahami poranění a těžkých zdravotních stavů jim pomáhali i studenti Střední průmyslové školy (SPŠ) chemické Pardubice. Naštěstí však šlo jen o simulaci při cvičení první pomoci.

Celý program nakonec vyvrcholil ukázkou evakuace. Pro účely nácviku bylo v léčebně připraveno sedm stanovišť, kde studenti simulovali úraz a personál musel provést zásah, postiženého evakuovat a přivolat pomoc. Venku pak museli uhasit uměle vyvolaný požár. Zásah hodnotili komisaři z oboru a jeho výsledek poslouží vedení léčebny ke zmapování odborné přípravy zaměstnanců a k jejich dalšímu vzdělávání.

„Kromě investic do protipožárních opatření v LDN myslíme i na praktický nácvik první pomoci, evakuace a hašení požáru. Poznatky poslouží ke zhodnocení nácviku,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.