Co je letos ve vašem obvodu stavbou číslo jedna?

Hana Tomanová: Dominantní akcí je kompletní rekonstrukce náměstí Čs. legií, která by měla proběhnout ve druhé polovině roku. Stávající zeleň až na čtyři stromy zůstane zachována a přibude ještě další. Zrušíme hasičskou nádrž a namísto ní před pomníkem T. G. Masaryka vznikne kruhové náměstí s fontánou. Chybět nebude ani spousta laviček. Zkrátka by tu měla vzniknout zelená oáza klidu a odpočinku.

A další akce?

Předně to je dokončení druhé etapy rekonstrukce Jindřišské ulice, s níž jsme začali už vloni. Pokud nám to počasí dovolí, měla by být hotova na přelomu května a června. Zároveň se rozbíhá i přestavba dětského hřiště u zdravotního střediska na Karlovině, kde by se měly objevit i atypické hrací prvky. Chybět zde nebude ani prostor pro sportovní aktivity. V nejbližších dnech začneme rovněž s přestavbou a odvodněním Štrossovy ulice pod podchodem k nemocnici. Pokračovat budeme ve třetí etapě regenerace sídliště Dašická. Zpevnění se dočká i bahnitá stezka v podzámčí, kterou hojně využívají cyklisté a maminky s kočárky.

Které věci vám nejvíce ztrpčují život?

Těžce nesu, když nám někdo ničí to, co jsme pracně vybudovali. Řekli jsme si, že letos ještě naposledy opravíme zdevastované dětské hřiště za supermarketem na Karlovině. A pokud opět neobstojí, odvezeme vybavení jinam. Opravené lavičky v Tyršových sadech jsou znovu zničené a nově zrekonstruované podchody zase pomalované sprejery. Lidé nám říkají, že bychom jim mohli předláždit chodníky. Mohli, ale my peníze bohužel musíme dávat na opravu toho, co zničili vandalové.