Výročí 28. října bylo spojeno se slavnostním otevřením rekonstruovaného parku a odhalením vodní fontány. Akce přilákala mnoho lidí – i díky vojenskému guláši.

Oslava vzniku Československa dne 28. 10. 2007 spojená se slavnostním předáním nám. Čs. legií - pozvánka na akci a program

Dvacátý osmý říjen je v srdcích Čechů a Slováků zapsán jak den vzniku samostatného, svobodného a demokratického státu pod vedením otce národa T. G. Masaryka.

Tento slavný den je oslavou a připomínkou vzniku svrchovaného státu uprostřed Evropy.

Základ budoucí republiky byl položen ve vítěznébitvě u Zborova, kde byla založena první česká armáda Legionářů. Velitelem a účastníkem bojů byl právě legionář T.G.Masaryk.

Občané města Pardubic na věčnou památku nechali postavit sochu prezidenta a osvoboditele T. G. M na náměstí Čs. legií vPardubicích. Zde každoročně uctívají jeho památku položením květin a věnců.

Při příležitosti tak významného svátku, bude tento rok občanům města předáno nově zrekonstruované náměstí Čs. legií.

Program dne:

14:00 h - promenádní koncert Živaňanka

- otevření vojenského ležení a polní kuchyně vprostoru u Univerzity

- ukázka vojenské execírky

14:50h – vstup moderátora- pozvání kpomníku, vysvětlení proč přítomná historická jednotka, občerstvení vojenský guláš, pivečko- vše za 5,-Kč

14:50 h - shromáždění účastníku před pomníkem T.G.M na nám. Čs. Legií

14:.55 h - slavnostní pochod vojenské jednotky svlajkou do prostoru před pomník T.G.M.

15:00 h - vytažení vlajky na stožár, hymna (zazpívá VUS UPa)

15.15 h – přednes básně ZUŠ Havličkova

- vstup moderátora- uvedení přednášejících, zavedení slovem do historie vzniku Čs. Legií vbitvě u Zborova.

projevy (primátor Ing. Deml, PhDr. Kotyk)

15:35 h – kladení věnců, odchod vojáků

Vstup moderátora

15:50 h – projevy – moderátor kotevření náměstí

dr. Kotyk (k nám.), Deml, Skanska, Bohemia sen, Tomanová

16:15 h – přestřižení pásky, vystoupení VUS

16:45 h - promenádní koncert ZUŠ Havlíčkova

17:15 h - zakončení slavnosti