Na kongresu, který začne v Pardubicích ve čtvrtek, se zdravotníci seznámí s nejnovějšími léčebnými postupy.

„Fenomén hojení ran je jednou z důležitých oblastí prostupujících všemi u nás studovanými obory. Spolupořádání takové akce je příležitostí setkat se s odborníky v oboru a seznámit se s novinkami, které následně promítneme do výuky našich studentů,“ řekla děkanka Fakulty zdravotnických studií Jana Holá.

Fakulta zdravotnických studií se hojení ran aktivně věnuje nejen ve výuce studentů, ale také v rámci celoživotního vzdělávání formou certifikovaných kurzů. Kurz Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty probíhá na univerzitě každý rok a fakulta na něm spolupracuje s Českou společností pro léčbu rány.