Pardubická lékařka Zuzana Kubelková představí ve čtvrtek 20. března od osmnácti hodin v přednáškovém sále na nádvoří pardubického zámku své zážitky z keňské nemocnice v Itibo.

Osm českých zdravotníků se zde kromě práce v nemocnici seznámilo s kulturním prostředí této africké země, zvyky, zvláštnostmi nebo i gastronomií. Hlavním tématem tak nebude pouze povídání o léčení, ale i příbězích místních lidí, kteří české zdravotníky přijali velice přátelsky.