Lékařská pohotovost pro dospělé má v areálu Pardubické nemocnice fungovat každý den a to od pěti hodin odpoledne do 22. hodiny večer ve všední dny. O víkendech a ve svátcích pak od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer. Ale například v listopadu pohotovost fungovala pouze 17 dní a 13 dní měla zavřeno. Pacienti si tak musí na webu nemocnice zkontrolovat, zda podle rozpisu služeb nějaký lékař na pohotovosti daný den je.

Za organizaci a zajištění lékařské pohotovosti odpovídá primárně kraj. Ten ale podle některých městských zastupitelů pomoc zabezpečuje pouze minimálně. „Pardubický kraj lékařskou pohotovost pro dospělé zabezpečil pouze na minimální hranici, pouze pro formální naplnění zákonných povinností, avšak z hlediska obyvatel Pardubic s omezenou a nedostatečnou dostupností,“ sdělil Vítězslav Novohradský (SPD), který pardubickému zastupitelstvu předložil návrh na vyčíslení nákladů z rozpočtu města na zajištění lepší dostupností této služby.

Novohradský chtěl na pohotovost z městského rozpočtu vyčlenit 7,5 milionu korun ročně. Podle návrhu by lékaři dostali tisíc korun za hodinu služby a dvojnásobek o víkendech. Pohotovost by navíc rozšířila i ordinační hodiny. On sám v Pardubicích 12 let pohotovost zajišťoval ve své ordinaci na Dubině. Před dvěma lety se služba přesunula do areálu nemocnice. Nyní ale opět chybí lékaři, kteří by tam měli sloužit.

Podle lékaře a zastupitele Víta Ulrycha (SPOLU) jsou navržené hodinové sazby o dost vyšší než ty současné. „Dosavadní sazby jsou ale stejné, jaké dostávají atestovaní lékaři za služby na svých mateřských odděleních v Pardubické nemocnici v rámci ústavní pohotovostní služby, proto by došlo k výraznému nepoměru ohodnocení zdravotníků mezi těmito pohotovostmi,“ řekl Ulrych. „Praktičtí lékaři si ale v našem městě v posledních letech zvykli, že na pohotovosti sloužit nemusí,“ poznamenal Ulrych.

Podle kraje péče zajištěná je

Hejtman Martin Netolický (3PK) tvrdí, že potřebná péče je pro pacienty vždy zajištěna. „Lékařskou pohotovostní službu pro dospělé pacienty může nahrazovat ústavní pohotovostní služba sloužená na příjmových ambulancích jednotlivých lůžkových oddělení Pardubické nemocnice. Například v říjnu se externími lékaři podařilo zajistit 2/3 původně plánovaných termínů pro poskytnutí lékařských pohotovostních služeb pro dospělé v Pardubické nemocnici,“ připomněl hejtman.

Problémem zůstává nedostatečné zapojení praktických lékařů z Pardubicka do služeb na této pohotovosti, proto ordinace v některých dnech zůstává zavřená. Pohotovost proto musí často suplovat lékaři na odděleních krajské nemocnice, kteří jsou pak přetíženi. „Zajištění lékařské pohotovosti je legislativní problém, protože není možnost lékařům nařídit, aby sloužili,“ doplnila náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN).

Město o problému jedná

V průběhu diskuze si zastupitelé na listopadovém zasedání museli také vysvětlit, že pohotovost nechce provozovat sám Novohradský, což někteří okamžitě označili za střet zájmů. Novohradský proto navrhl, aby Pardubice založily novou městskou společnost.

Část vedení města ale byla stále proti. Podle některých zastupitelů by to byl velký zásah do městského rozpočtu, navíc za službu, kterou má zajistit kraj. „Problém je, že návrh dopředu nikdo s nikým neprojednal a je v něm spousta děr a provozních otazníků. V Krajské nemocnici se nyní staví urgentní příjem, který s ambulancí do budoucna počítá. Měli bychom tedy spíše hledat model, jak namotivovat a zapojit více praktických lékařů,“ sdělil zastupitel Robert Hrdina (Piráti).

„Kdo říká, že funguje dobře, tak ji asi dlouho nepotřeboval,“ zmínil radní František Brendl (Společně pro Pardubice) s tím, že peníze na podporu lékařů jsou potřeba, ale navržené řešení není dobré.

Zastupitel Vítězslav Novohradský nakonec asi po hodinové diskuzi materiál o vyčlenění finančních prostředků pro lékařskou pohotovostní službu stáhl. Jednání tak budou pokračovat po Novém roce. Na lednovém zastupitelstvu má vedení města předložit informativní zprávu o stavu a možnostech lékařské služby první pomoci.