Než si obyvatelé Pardubicka doma z kohoutku natočí pitnou vodu, ujde čirá tekutina dlouhou cestu. Jednou z jejích zastávek je úpravna vody v Hrobicích, která potřebuje modernizaci.

Současná úpravna zásobuje 80 tisíc lidí v aglomeraci, už je ale stará. Nevyhovuje požadavkům především kvůli přibývajícímu množství mikroorganismů, které nynější technologie nedokáže odstranit.

„Vše má svoji životnost a je potřeba to modernizovat,“ řekl mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice (VAK) Aleš Hudec. Rozsáhlá rekonstrukce úpravny, která zajišťuje zásobování domácností na Pardubicku, ale také v okrese Hradec Králové, začne s koncem roku.

Kvalitnější voda

„V současné době je voda kvalitní, ale po modernizaci se její kvalita ještě zvýší,“ informoval Hudec.

Při rekonstrukci bude do provozu uvedena nová technologie, díky níž bude možné upravovat jak povrchovou vodu z písníku Oplatil, tak podzemní vodu. Navíc se navýší kapacita úpravny, maximální průtok bude zvýšen na 200 litrů za sekundu.

V další etapě budou vytvořeny nové vrty v prameništi. Celkem jich přibude 30, proto musí být zmodernizovány také čerpací stanice surové vody, aby se zvětšila i jejich kapacita. „Tím, že přibudou nové vrty, bude vždy v naší oblasti dostatek vody,“ poznamenal Hudec.

Celá oblast východních Čech patří z pohledu sucha mezi nejohroženější v České republice. Sucho má dopady nejen na zemědělství, ale také na obyvatele a obce závislé na vlastních zdrojích pitné i užitkové vody, proto stoupají nároky na množství dodávané pitné vody.

Rekonstrukcí projde i čerpací stanice, která bere povrchovou vodu z písníku Oplatil. Umožní zlepšit provoz úpravny na základě kvality surové podzemní a povrchové vody.

„Počítáme s tím, že k zahájení projektu dojde na počátku roku 2020, dokončen by měl být v polovině roku 2023. V současné době již máme na realizaci projektu vypsané výběrové řízení,“ doplnil ředitel VAK Pardubice Aleš Vavřička.

Celá rekonstrukce vyjde VAK na 637 milionů korun, část peněz půjde z Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

„Naše aglomerace má v současné době u Operačního programu Životní prostředí rezervaci 200 milionů korun. Celkem 189,2 milionu máme připravených pro projekt v Hrobicích. Ovšem stále jednáme s Ministerstvem životního prostředí o dalším navýšení prostředků, a to nejméně o sto milionů korun,“ řekl manažer ITI Miroslav Janovský.

Voda poteče

Dodávka vody nebude přerušena, jelikož rekonstrukce bude probíhat za provozu. V případě výpadku bude voda nahrazena z ostatních oblastí Vodárenské soustavy východní Čechy. „Od Náchoda po Chrudim jsme propojení, což je neobvyklé a výhodné. Čerpat z ostatních oblastí se tak dá i v případě sucha,“ dodal Hudec.