Během loňského roku město ve svých lesích vytěžilo 3285 metrů krychlových dřeva nejen ze souší, vývratů a polomů. Těžilo se v Opočínku, poškozené stromy káceli správci lesů v lokalitách u Zámečku či ve Svítkovském a Studáneckém lese, kácení si vyžádala i stavba obchvatu Sezemic.

Lesy, které patří městu, pokrývají zhruba 463 hektarů a mají především příměstský charakter, přičemž malé výměry má město také v katastru jiných obcí, jako jsou například Srch a Veská.

„V souvislosti s výstavbou obchvatu Sezemic bylo nutné na městských pozemcích provést z důvodu přípravy na stavbu několik zásahů v okolní krajině a přistoupit tak k těžbě mimořádné. Tuto těžbu dřeva provádělo na své náklady Ředitelství silnic a dálnic, přičemž vytěžené dřevo obstaraly Služby města Pardubic, celkově se jednalo o skoro 809 metrů krychlových,“ konstatuje primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Hospodaření je v kladných číslech

Za prodej dřeva město v roce 2022 utržilo přes 5,3 milionu korun, náklady na těžbu a pěstební činnost v městských lesích dosáhly výše přibližně 2,5 milionu korun. Oproti předešlým letům je tedy hospodaření v městských lesích výrazně v kladných číslech, tento fakt je především ovlivněn výše uvedenou mimořádnou těžbou a také celkovým nárustem výkupních cen za sortimenty oproti minulým rokům. Vysazeno bylo přes 9000 sazenic, zejména javorů a lip. Odbor životního prostředí však nepolevil ani v kontrolách zaměřených na výskyt kůrovců. V roce 2022 byl odchytem zjištěn slabý výskyt lýkožrouta smrkového i dalších druhů kůrovců.

Nehoda u Opočínku.
Řidič vyjel u Opočínku ze silnice. Autem vyrval ze země dva vzrostlé stromy

Od ledna 2023 se těží ve Studáneckém lese, které během letošního roku čekají také další změny. 

„Rádi bychom zde umístili drobné vodní tůně, a to za účelem zadržení vody v krajině. Po ukončení nahodilé těžby navíc budou u mlatových cest Studáneckého lesa odstraněny podrosty, které budou rovněž eliminovány ve Svítkovském a Spojilském lese a v lesoparku na Dukle. Za účelem adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu bude určitá část dřevní hmoty, celé kmeny, případně části stromů, ponechána v porostech k zetlení. K těmto kmenům, případně dřevní hmotě uložené například v hráni, budou umístěny informační cedule o důvodu ponechání dřeva k zetlení,“ podotýká Jiřina Klčová, primátora zodpovědná za oblast životního prostředí, a dodává, že radnice nezapomíná ani na faunu městských lesů a připravuje letos například instalaci ptačích budek.