„Jeden je určen vlastníkům lesů do 50 hektarů na jejich ochranu. Chceme tak zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Kraj uvolní finance také pro obce, jakožto zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, které se mohou dobrovolně zapojit do likvidace kůrovcového dřeva. „V letošním roce jsme schválili částku 10 milionů korun a se stejnou sumou počítám i na rok 2021,“ dodal hejtman. Žádosti o dotace je možné podávat od 15. ledna.

Jen v Pardubickém kraji muselo být vykáceno dřevo v objemu 241 tisíc kubíků. Z toho bylo 87 tisíc kubíků dřeva kůrovcového. Nejvíce postiženou oblastí je Moravskotřebovsko a lesy v okolí Jevíčka. Místo poražených stromů má být vysazeno 1,4 milionů sazenic.