Pardubickému letišti letos stoupl počet odbavených cestujících, zvýšil se i pohyb letadel a téměř trojnásobně se zvedlo množství přepraveného materiálu. „Počet cestujících odbavených v prvním pololetí letošního roku vzrostl oproti stejnému období roku 2016 o 81 procent, a to na 11 467. Za stejné období se o 48 procent zvýšil i počet pohybů letadel z loňských 526 na 777,“ přiblížila ředitelka letiště Hana Šmejkalová. 

„Nejvíce nám vzrostla nákladní doprava. Oproti 1. pololetí loňského roku se zvýšila ze 47 726 tun na 171 089 tun, tedy o 258 procent,“ řekla Šmejkalová. Od září přibudou nové přímé spoje do Londýna provozované společností Ryanair. První letadlo na této trase odstartuje již 5. září. Do Londýna se cestující z Pardubic dostanou za pouhou jednu hodinu a zpáteční letenka vyjde přibližně na dva tisíce korun. 

Od prosince bude cestujícím sloužit také nový terminál za 256 milionů korun. Hrubá stavba letištní haly je hotová a probíhají v ní dokončovací práce.

V těchto dnech se uvnitř haly dodělávají betonáže podlah, v plném proudu jsou montáže rozvodů vody a topení, kabelových tras silnoproudu i slaboproudu, montuje se potrubí vzduchotechniky. „K novému terminálu již vede příjezdová komunikace s cyklostezkou, pracuje se na komunikacích v areálu terminálu. Stavební práce probíhají podle schváleného harmonogramu, a pokud se nepřihodí něco nepředvídaného, vše bude v termínu hotovo,“ řekl Jiří Požár, který pro společnost East Bohemian Airport stavbu terminálu dozoruje. 

„Nový terminál bude z přepravního i bezpečnostního hlediska odpovídat moderním standardům letišť v schengenském prostoru. Nabídne cestujícím pohodlné prostory i doplňkové služby, včetně nové příjezdové komunikace,“ uvedla Šmejkalová.