Pardubické letiště, na němž funguje smíšený letecký provoz, tedy vedle vojáků zde působí i akciová společnost EBA zajišťující civilní lety, potřebuje oplotit. Jde o jednu z mnoha podmínek, kterou musí letiště splnit, aby mohlo fungovat v současném rozsahu a mohlo se dále rozvíjet, například výstavbou nového letištního terminálu. Pozemky na letišti však patří státu a spravuje je Vojenská ubytovací a stavební správa (VUSS), zatímco stavebníkem vnějšího oplocení bude EBA, tedy společnost stoprocentně vlastněná městem a Pardubickým krajem. Podmínkou získání stavebního povolení na oplocení je souhlas VUSS se zřízením věcného břemene, kterého lze u majetku státu dosáhnout například u staveb, jež jsou vedeny jako veřejně prospěšné. A právě touto cestou se rozhodlo město jít. Zastupitelé Pardubic tak mají na dnešním zasedání, které začíná ve 14 hodin na radnici, schválit deklarativní usnesení, v němž podporují stavbu mezinárodního letiště Pardubice za stavbu veřejně prospěšnou včetně investic souvisejících s jeho provozem.

Výstavba oplocení si vyžádá několik desítek milionů korun a přijde na řadu jako první z celého souboru úprav, které civilní část letiště čekají. Do března 2008 pak musí být způsobilá stávající hala zajistit oddělený provoz pro klienty cestující uvnitř Evropské unie a druhý pro cestující do a z třetích zemí. Pro pardubické letiště jde o životně důležitou změnu, pokud by podmínky nesplnilo, přišlo by o rozhodující část své klientely, kterou tvoří turisté z Ruska. Těch přitom ročně odbaví několik desítek tisíc.

Zastupitelé města by měli rovněž schválit zpracování dokumentace na rekonstrukci a opravy havarijního stavu Plaveckého areálu Pardubice v částce čtyř a půl milionu korun a zařadit tuto akci mezi prioritní na roky 2008 až 2010.