Jak dopadnou námluvy Pardubického letního kina s areálem bývalého lihovaru, o němž se začalo hovořit jako o možné variantě pro další ročníky unikátního prázdninového projektu?

„Pro letošní léto bychom měli s největší pravděpodobností zůstat v Tyršových sadech, kam na šest desítek filmových projekcí ročně docházelo několik desítek tisíc návštěvníků. Co ale bude po rekonstrukci městského parku, to je otázkou,“ prohlásil provozovatel Pardubického letního kina Jan Motyčka.

„Věřím, že to byl právě i osobitý genius loci Tyršových sadů, který k úspěchu tohoto projektu přispěl. Areál lihovaru je určitě velmi zajímavý pro pořádání různých typů kulturních akcí a je navíc poměrně rozlehlý, ale atmosféra je tu určitě trochu jiná než v Tyršových sadech,“ poznamenal Jan Motyčka.

Areál zkultivují

„Naše původní představa byla přebudovat areál lihovaru na obchodní centrum. Měli jsme už vážného zahraničního partnera, který projevil zájem zde investovat, jenže pak přišla celosvětová ekonomická krize. Jsme realisté a nechceme tu stavět žádné vzdušné zámky. V současné době chceme využít stávajících budov a upravit je pro různé aktivity, které by se do města hodily. Areál sice není přímo v centru města, ale je dopravně velmi dobře dostupný. Sami máme zájem ho zkultivovat. Domníváme se, že právě kulturní akce by zde mohly mít své místo. Proto jsme oslovili i provozovatele Pardubického letního kina, který nyní musí řešit otázku, kam tento projekt přesunout minimálně po dobu rekonstrukce Tyršových sadů,“ sdělil Deníku Ladislav Bechyňa, předseda představenstva společnosti, která se o areál lihovaru stará.

„Je to skutečně zajímavý prostor, dobře dostupný. Samozřejmě bude potřeba jej upravit, ale domnívám se, že by pro účely letního kina vyhovoval více než Tyršovy sady. Pochopitelně záleží na provozovatelích a na odbornících přes kinotechniku, jestli je reálná možnost, aby se zde tento projekt mohl odehrát,“ pravil při včerejší prohlídce areálu pardubický primátor Jaroslav Deml.

Budou dál jednat

„Tento prostor je pro pořádání kulturních akcí určitě atraktivní. Pro letní kino by mohl být alternativou po dobu rekonstrukce Tyršových sadů, ale osobně se domnívám, že fenomén tohoto projektu je hodně spjat právě s prostředím městského parku. U něj však mají architekti obavu, zda by po jeho revitalizaci nebylo letní kino příliš velkou zátěží. Na druhou stranu se s podobnými aktivitami v Tyršových sadech počítá. Určitě bude třeba dál jednat,“ vyjádřil se náměstek primátora Alexandr Krejčíř.