Úpravy stromů jsou reakcí na samovolný pád jednoho ze čtyř stromů. Jeden z jerlínů totiž před rokem samovolně spadl. Město Pardubice se tak rozhodlo z bezpečnostních důvodů zbylé stromy ošetřit.

Magistrát si na způsob ošetření starých stromů nechal vypracovat odborný posudek. Odborník, který zkoumal stav stromů vyhodnotil, že u stromů je nutné provést ošetření, tak aby se v blízké době zamezilo jejich pádu. Vedení města se tak rozhodlo stromy prořezat.

„Součástí znaleckého posudku jsou mimo jiné i výsledky tahových zkoušek jednotlivých stromů a posouzení jejich provozní bezpečnosti,“ řekla mluvčí magistrátu Nataša Hradní.

Arboristé ošetřují vzrostlé a od roku 1994 památné stromy Jerlíny japonské na Wernerově nábřeží v Pardubicích.Zdroj: Luboš JeníčekJerlín japonský

Jerlíny japonské jsou listnaté stromy, pocházejí z Číny a Koreje. V čínské medicíně se využívají jako léčivo s antibakteriálními a protizánětlivými účinky.

Koruna těchto rychle rostoucích stromů, dorůstajících výšky 15, výjimečně až 25 metrů, je obvykle široce kulovitá, o průměru 30 až 40 metrů.

Navzdory svému druhovému jménu není tento druh původní v Japonsku, kam byl jen zavlečen. Pocházejí z oblasti Dálného východu.

Pracovníci odboru životního prostředí se báli pádu přetížených nebo poškozených větví. Prořezání korun má především zamezit dalšímu možnému pádu vzrostlých stromů. Čtrnáctimetrové stromy tak přišli až o 30 procent své koruny. Pracovníci na stromech provedli zdravotní řezy, především lokální a obvodové redukci korun stromů. Do stromů lezci také instalovali nové bezpečnostní vazby, ty staré už neplnily svou funkci. „Staré systémy byly již velmi napnuté a za hranicí životnosti udávané výrobcem. Nově byly nainstalovány vazby o nosnosti čtyři tuny,“ přiblížil práce Miroslav Míča vedoucí odboru životního prostředí města Pardubic.

Odborníci také upravili podjezdový profil stromů, tak aby větve stromů nebyly pro nikoho nebezpečné. „Část prací proběhla z vysokozdvižné plošiny, část zajistila stromolezecká technika,“ dodala Hradní. Práce proběhly v pondělí 15. listopadu a podle odboru životního prostředí proběhly bez jakýchkoliv problémů.

Nový strom prozatím město nevysadí. „Dosazení nového jedince v místě samovolně spadlého jerlínu proběhne až po plánované celkové rekonstrukci Wernerova nábřeží,“ řekla Eva Kindlová za oddělení ochrany přírody města Pardubic.

Přesné stáří stromů odborníci neznají, odhadují, ale že stromy jsou staré minimálně sto let. Pardubické jerlíny mají obvody kmenů od 170 do 220 centimetrů. Památnými stromy byly jerlíny japonské vyhlášeny v roce 1994.