„Počet případů vnitřního stěhování v České republice, neměl mezi roky 2005 a 2017 jednoznačný trend. V letech 2005 až 2007 bylo možné sledovat nárůst z 213 688 na 255 689, zřejmě v souvislosti s ekonomickým růstem, poté došlo k poklesu až na hodnoty mírně nad 230 tisíc v letech 2009–2012, období ekonomické krize – s výjimkou v roce 2010, kdy došlo k nárůstu na 240 695, a vzápětí objem vnitřní migrace opět narostl na 250 722 v roce 2016. V posledním sledovaném roce byl zaznamenán mírný pokles na hodnotu 246 070,“ uvedl Český statistický úřad.

Do Pardubického kraje se ve sledovaném období přistěhovalo 46 973 lidí a vystěhovalo se 48 583 lidí. Saldo tak činí -1 610 lidí, což je -0,2 na 1000 obyvatel. Oproti tomu ze sousedního Královéhradeckého kraje se odstěhovalo 56 106 lidí, saldo na 1000 obyvatel je -1,1.

Nejvíce lidí zamířilo na Pardubicko

Nejvyšší saldo z kraje měl okres Pardubice (3 853), odkud se odstěhovalo 24 332 lidí, 28 185 se jich ale přistěhovalo.
Nejvíce lidí do krajského města zamířilo z okresů Chrudim, Hradec Králové, Praha a Ústí nad Orlicí. Z Pardubic se pak lidé nejčastěji stěhovali do stejných okresů, ale v pořadí Chrudim, Praha, Hradec Králové a Ústí nad Orlicí.

Pardubice se snaží lidi motivovat k přestěhování do města například pomocí projektu startovací bydlení. „Řada mladých lidí, kteří by se chtěli osamostatnit od domova a postavit se na vlastní nohy, si ve městě nemůže dovolit vlastní byt či běžný pronájem od soukromých vlastníků, kdy se ceny pohybují okolo 150 korun za metr čtverečný. Startovacím bydlením chceme mladým pracujícím, perspektivním lidem za třetinovou cenu 50 korun za metr čtverečný pomoci získat po omezenou dobu cenově dostupnější bydlení a dát jim tak možnost našetřit si alespoň část prostředků na pořízení vlastního bydlení ideálně v Pardubicích,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Ostatní okresy však se saldem skončily v červených číslech. Druhé nejvyšší saldo měl okres Chrudim (-297), přistěhovalo se tam 15 265 lidí, a to převážně z okresů Pardubice, Praha, Ústí nad Orlicí a Havlíčkův Brod. Celkem 15 562 se jich odstěhovalo, nejvíce do okresů Pardubice, Praha, Ústí nad Orlicí a Hradec Králové.

Na Svitavsko se přistěhovalo 12 065 lidí, zpravidla z okresů Ústí nad Orlicí, Blansko, Brno-město a Praha. Odstěhovalo se 13 316 lidí, saldo tak bylo -1 251. Nejčastěji se usadili ve stejných okresech, měnilo se jen pořadí: Ústí nad Orlicí, Praha, Brno-město a Blansko.

Nejhůře je na tom Orlickoústecko

Na chvostu kraje se saldem -3 915 skončilo Orlickoústecko. Přistěhovalo se sice 14 214 lidí, tedy více než na Svitavsko, zároveň se však 18 129 odstěhovalo. Nejvíce nových obyvatel bylo z okresů Svitavy, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice a Praha. Také do těchto okresů se lidé nejčastěji z Orlickoústecka stěhovali, a to v pořadí Svitavy, Praha, Pardubice a Rychnov nad Kněžnou.