Podle hejtmana Martina Netolického firma nechce spalovat komunální, ale nebezpečný odpad, a je proto na území kraje nežádoucí. „I nadále se jednoznačně držíme našeho programového prohlášení, ve kterém jsme se zcela jasně zavázali, že nebudeme podporovat jakékoliv rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje,“ řekl Netolický s tím, že spalovna v Rybitví není uvedena ve výčtu spaloven ve schválené aktualizaci územní energetické koncepce Pardubického kraje, nepočítá s ní ani krajský plán odpadového hospodářství, který platí do roku 2025.

Podle krajského radního pro životní prostředí Miroslava Krčila je ve hře i další veřejné projednání, které může nařídit ministerstvo. „Pokud ministerstvo obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k přepracované dokumentaci, pak nařídí veřejné projednání. Na konci procesu posouzení vlivů na životní prostředí pak vydá ministerstvo souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko, které tvoří jeden z podkladů pro navazující řízení,“ vysvětlil Krčil. Veřejné projednání by se mělo konat do 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci, což je 31. října.

Dlouhotrvající boj

Společnost AVE CZ vlastní spalovnu od roku 2006, od té doby se snaží o obnovení provozu. V roce 2009 v Pardubicích proběhlo první veřejné projednávání záměru. Zúčastnilo se ho přes pět tisíc lidí, kteří se spalovnou nesouhlasili. Následně vznikly první petice a rozběhl se maraton boje proti tomuto zařízení. Obec Rybitví změnila svůj územní plán, který spalovnu na území obce zakázal. Toto rozhodnutí ale v roce 2011 zrušil soud.

Po třinácti letech vznikla nová petice proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Petici vytvořily občanské iniciativy a obce, kterých se obnovení spalovny týká. Zástupci obcí avizují, že napadnou proces hodnocení vlivu na životní pros
Spalovna v Rybitví? AVE chce rozptýlit obavy lidí, ti ale dál podepisují petici

Následně kraj odmítl odkup spalovny za 8 milionů korun. V roce 2013 firmu AVE koupil holding patřící miliardáři Danielu Křetínskému. O dva roky později začalo se společností jednat město Pardubice o možném odkupu. V roce 2016 sice zastupitelstvo koupi spalovny v Rybitví schválilo, jenže cena objektu se vyšplhala na 35 milionů korun, což zastupitelé následně odmítli posvětit. V roce 2018 pak firma AVE začala připravovat kroky vedoucí ke zprovoznění spalovny. V přepracované dokumentaci se navíc ukazuje, že firma počítá s navýšením kapacity zpracovaného odpadu.

Letos v únoru se i přes námitky a kritiku ze strany Pardubic konalo další veřejné projednání záměru, tentokrát online formou. Ministerstvo životního prostředí dokumentaci firmě o měsíc později vrátilo k přepracování. Kromě nedostatků v oblasti hodnocení zdravotních rizik resort společnosti vytkl i nedostatky a nejasnosti ohledně dopravního napojení areálu, svozové oblasti spalovny, protihlukových opatření, testů slučitelnosti odpadů, které by měly snižovat riziko potenciálně nebezpečných reakcí a havárií, nebo ohledně expozice a bilance toxických látek.

Strach o zdraví

Společnost AVE CZ chce v provozovně poblíž Pardubic spálit ročně až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu, které by do Rybitví svážela z celé republiky. Lidé se proto bojí větší dopravní zátěže i toho, že spalovna na návětrné straně města bude mít vliv na jejich zdraví. Počet odpůrců spalovny tak stále roste. Stojí proti ní představitelé kraje, měst, okolních obcí i ochránci životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí, od kterého majitel spalovny žádá povolení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), prosadilo jednání bez přítomnosti veřejnosti kvůli pandemii koronaviru. I přes námitky a kritiku ze strany Pardubic se online zasedání
Strčte si spalovnu i s online jednáním někam, ozývali se naštvaní lidé

Společnost nicméně i nadále tvrdí, že neohrozí životní prostředí ani zdraví obyvatel. „Věříme, že po doplnění dokumentace o další data a vysvětlující komentáře se nám všechny pochybnosti na straně veřejnosti podaří rozptýlit. Technologie, které se při spalování odpadů dnes používají, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí i zdraví obyvatel,“ sdělila v létě mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Samosprávy i samotní obyvatelé přesto zprovoznění spalovny stále odmítají. „Od začátku jasně držíme slovo, že uděláme vše pro to, aby v Rybitví nebyla obnovena spalovna průmyslového odpadu,“ sdělil nový primátor Pardubic Jan Nadrchal. Spor o spalovnu, který trvá už více než deset let, tak bude pokračovat.