Své finanční závazky naprostá většina nijak nezajišťuje. „Obyvatelé Pardubického kraje ve většině případů kopírují celorepublikový průměr. Jsou však zodpovědnější v přístupu k dalšímu zadlužování,“ prozradil Ondřej Holoubek, mluvčí společnosti, která v České republice poskytuje krátkodobé hotovostní půjčky pro domácnosti.

„Vyplývá to z průzkumu, který jsme v Pardubickém kraji prováděli v dubnu na vzorku 293 současných či bývalých klientů,“ informoval náš Deník Ondřej Holoubek.

„Obyvatelé Pardubického kraje se obávají ztráty zaměstnání častěji (44% respondentů), než je celorepublikový průměr (36%). Přesto si jen necelá čtvrtina z nich vytvořila finanční rezervu pro takovou situaci (24%), což odpovídá výsledkům ze zbytku republiky (26%). Pokud by o zaměstnání opravdu přišli, plánuje se spolehnout jen na podporu v nezaměstnanosti 29% obyvatel Pardubického kraje, přičemž v celé republice jde o 40%. Skupina nezaměstnaných ale uvedla, že se na podporu nakonec spoléhá téměř polovina,“ konstatoval mluvčí, podle něhož 7% lidí přiznalo, že by si na pokrytí životních nákladů vzali půjčku. V celé republice to bylo 12%,“ upřesnil Holoubek.

„V případě oslovených nezaměstnaných respondentů tak skutečně učinila 4% z nich, což je méně, než činí celorepublikový průměr (15%). Nezaměstnaní v Pardubickém kraji tedy ke své situaci přistupují o trochu zodopvědněji, než ve zbytku republiky,“ prohlásil mluvčí.

„Být nezaměstnaný a vzít si úvěr zejména na splácení jiných půjček je přímá cesta do tzv. dluhové pasti. Otázkou je, kdo půjčí peníze tomu, kdo pravděpodobně nebude mít půjčku z čeho splatit. Zde se otevírají dveře pro malé lichvářské firmy, které účtují extrémně vysoká penále. V jejich smlouvách často figurují klauzule o rozhodčí doložce a půjčky musí být mnohdy zajištěné nemovitostmi. V případě nesplácení tak dlužník může přijít o veškerý majetek,“ upozornil Holoubek.

Naopak negativní je zjištění, že jen necelá polovina dlužníků (48% – v celé republice 63%) by se v případě ztráty zaměstnání zkusila s věřitelem domluvit na odložení nebo snížení splátek. I když většina lidí ví o možnosti pojistit se proti neschopnosti splácet úvěr a více než polovina respondentů tvrdí, že by tak učinila, ve skutečnosti takovou pojistku uzavřelo jen zhruba 5% lidí,“ uzavřel tiskový mluvčí společnosti.