Část obyvatel obce Čeperka na Pardubicku si stěžuje na problémy způsobené výstavbou druhé koleje na trati Opatovice nad Labem – Stéblová. Vadí jim zvláště bláto ze stavby, rozbité chodníky a cesty a dvouletá doba výstavby. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která je investorem, stížnosti odmítá s tím, že obec dosud žádné výhrady neměla.

„Proč není dlouhodobá výluka na trati? To je nepochopitelné," uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. Podle ní by se celkovou výlukou doba výstavby zkrátila.

Bez připomínek

„K celkové výluce na páteřní trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové není žádný důvod, není také pravda, že by toto řešení stavbu uspíšilo," sdělil mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, stavebního řízení se podle Illiaše starostka účastnila a obec nevznesla k plánu organizace výstavby žádné připomínky.

SŽDC také uvedla, že komunikace čistí stavební firma průběžně. „Přestože se paní starostka pravidelně účastní kontrolních dnů na stavbě a poslední jednání s ní ze strany SŽDC se konalo před čtrnácti dny, nikdy si na nepořádek v obci nestěžovala," uvedl Marek Illiaš.

Doplnil, že po dokončení stavby budou poničené komunikace na náklady investora opraveny.

Stavba je první etapou rozšíření trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové na dvoukolejnou. Vzniknout má nová železniční zastávka Opatovice nad Labem, současná stanice se bude jmenovat Pohřebačka a dočasně bude sloužit pro osobní dopravu, dokud se nedokončí trať mezi Opatovicemi a Hradcem Králové. Poté se stane zastávkou pro nákladní dopravu. Další opravy trati SŽDC připravuje.