Ze zaměstnanců nemocnice se pak hovoří rovněž o přednostovi chirurgické kliniky Karlu Havlíčkovi.

V dozorčí radě nemocnic v kraji budou mít zaměstnanci nad rámec zákona minimálně třetinu svých zástupců.

„Jsem rád, že účastníky složité diskuze spojené s transformací nemocnic na novou, výhodnější právní formu, akciovou společnost, budou od prvopočátku také zástupci zaměstnanců, na jejíchž konkrétní jmenné nominaci jsme se z větší části shodli i s odboráři,“ vysvětlil vicehejtman Roman Línek. Ten sice přiznává, že okolo některých navržených jmen se ne vždy došlo k naprosté shodě.

„S některými jmény nesouhlasili samotní odboráři a i my jsme ne vždy akceptovali jejich navržené kandidáty, ale to je u takovýchto jednání běžné. Podstatné nyní je, že dnes jmenuje Rada Pardubického kraje nové zástupce dozorčích rad a zaměstnanci nemocnic tak získají přístup ke všem důležitým jednáním i prostor pro své návrhy,“ vysvětluje vicehejtman Roman Línek.

Lékaři se obávají snížení mezd

Pardubický kraj převádí pět nemocnic na akciové společnosti. V souvislosti s tím uvolní tři sta miliónů korun na jejich oddlužení. Od tohoto kroku si slibuje zlepšení fungování jejich managementu, stabilizaci hospodaření, daňové a odpisové výhody.

„Dali jsme tím jasný signál jejich vedení. Očekáváme, že provedou revizi všech dodavatelských služeb a smluvních vztahů tak, aby došlo k úsporám,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Josef Janeček.

Z těchto opatření ale mají strach lékaři Krajské nemocnice v Pardubicích. Obávají se, že v rámci úspor dojde i na snižování mezd. Založili proto vlastní organizaci Lékařský odborový klub – Společnost českých lékařů (LOK–SČL).

„Snažíme se vejít do jednání s příslušnými zástupci a víme, že to nebude jednoduché. Máme ale obavu, že v rámci úsporných opatření dojde i ke snižování mezd, které tvoří valnou část rozpočtu všech nemocnic,“ vysvětlil obavy lékařů místopředseda LOK–SČL Martin Šácha.

Podle něj by se jednalo o nešťastný zásah, neboť mzdy lékařů jsou v současnosti na Pardubicku o pět tisíc korun nižší, než je celostátní průměr. „Máme informace, že v souvislosti s převodem Krajské nemocnice Pardubice na akciovou společnost dojde v říjnu k podpisu nových smluv zaměstnanců. Toto samozřejmě očekáváme s napětím, protože tam vzniká prostor právě pro ono snižování mezd,“ varuje Šácha.

Možné snižování mezd připouští i kraj. „Ano, i tato možnost zde teoreticky existuje. Pokud by se nemocnicím nepodařilo najít způsob, jak dosáhnout úspory a zastavit zadlužování, připouštím, že by mohlo dojít i na přehodnocení pracovních smluv. Tuto možnost vidím ale jako tu naprosto poslední,“ řekl Janeček. Zároveň zdůraznil, že veškerá opatření související s převodem se nesmí dotknout kvality ani rozsahu poskytované péče.

„Háček je v tom, že nejsme zcela přesvědčeni, že bude možné najít finanční rezervy a úspory v takové míře, jaká se očekává a na snižování mezd skutečně dojde. Jejich případné snížení by vrátilo situaci do stavu, v jakém byla v roce 2006. Tedy před úpravou z přelomu let 2006/2007, která navýšila platy lékařů o pět procent, což je pro nás naprosto nepřijatelné. Velmi úzce proto spolupracujeme se základní odborovou organizací nemocnice i ostatních v kraji a samozřejmě s Českou lékařskou komorou, která nás plně podporuje. Určitě chceme o tomto problému mluvit a konstruktivně jej řešit. Věříme, že oboustranná dohoda je možná,“ dodává Šácha.

Podle Janečka tuto situaci částečně zavinilo i populistické jednání bývalého ministra zdravotnictví Davida Ratha. „Bývalý ministr zcela v klidu rozhazoval peníze, které neměl. Navýšil během dvou let mzdy až o sedmnáct procent, aniž by zdravotní pojišťovny zvýšily své platby,“ vysvětlil Janeček. I on přesto doufá, že k dohodě dojde.

Změna nemocnic na akciové společnosti

Rada i Zastupitelstvo Pardubického kraje koncem loňského roku schválily po dlouho trvající diskusi změnu právní formy nemocnic z příspěvkových organizací do podoby akciových společností. Náš kraj se tak připojil k většině ostatních krajů, kde tato změna již proběhla. Váhánísouviselo s přípravou zákona o nestátníchneziskovýchorganizacíchkteroukraj preferoval. Některé paragrafy tohoto zákona zdílny levicových poslanců ústavní soud zrušil a dodnes není jediná nemocnice podle tohoto zákona přeměněna na neziskovou. Kraj proto obnovil dočasně pozastavené práce scílem ještě letos transformaci nemocnic dokončit.

Výhody a.s. podle Pardubického kraje
- větší motivace vedení a.s. kúsporám
- zprůhlednění hospodaření
- větší kontrolaa .s. dozorčí radou
- daňové a odpisové výhody
- odměňování podle skutečně vykonané práce
- snazší vyrovnání se snerealizovatelnými paragrafy zákoníku práce
Pardubický kraj: Co nechceme a nebudeme
- privatizovat
- vkládat do a.s. nemovitý majetek
- obchodovat sakciemi (akcie nebudou obchodovatelné, ve 100% zůstanou v majetku kraje – majetek tedy budestejně bezpečně uložen vrukou kraje jako doposud)
- prioritou není tvorba zisku, ale zajištění veřejné služby pro naše pacienty, pokud zisk přesto vznikne, bude nemocnici vždy ponechán
- snižovat kvalitu a rozsah poskytované zdravotní péče (kraj má již svoji odtučňovací kúru za sebou a dnes má nejnižší počet akutních lůžek v celé republice)
- snižovat celkový objem mzdových prostředků roku 2006 vkonkrétní nemocnici

Nemocnice zavedla zdravotní knížky

Krajská nemocnice v Pardubicích začala využívat elektronické zdravotní knížky. Zapojila se tak do projektu, který umožňuje internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta.
Elektronická zdravotní knížka usnadní předávání aktuálních zdravotních informací mezi pacientem a lékařem, ale i mezi lékaři navzájem. Při ošetření pacienta se díky kartě jednoduše zjistí, jakou léčbu už pacient podstoupil nebo jaké léky bere. Zabrání se tím nevhodnému kombinování léků či zbytečnému opakování vyšetření. Lékaři se také vyhnou chybám kvůli nečitelnému rukopisu na lékařských zprávách a receptech. Karta funguje podobně jako bankovní účet – je chráněna heslem. Podle ředitele pardubické nemocnice Jana Feřteka systém splňuje požadavky na bezpečnost uložených informací o stavu nemocného. O zřízení karty si mohou zájemci zažádat u svého lékaře, ale na internetu. Do systému je v Česku zapojeno již více než 50 nemocnic.
 

Línek: Vedení nemocnic zatím nestřílíme

„To, co je v Evropě již naprosto běžné a funkční – nemocnice fungující jako hospodařící subjekty, je třeba zavést i u nás,“ obhajuje převod nemocnic radní Pardubického kraje odpovědný za oblast zdravotnictví Josef Janeček.
Ze špatného finančního stavu nemocnic ale neobviňuje jejich vedení.
„Zdravotní pojišťovny si zvykly na to, že kraji pod hrozbou krachu nezbyde nic jiného, než nemocnice dotovat z rozpočtu. Peníze, které pojišťovny posílají, ale nestačí ani na pokrytí jejich chodu, natož na rekonstrukce nebo modernizace. Je třeba si uvědomit, že nikoliv kraj, ale pojišťovny jsou tím, kdo omezují péči,“ vyslovil se ostře krajský radní odpovědný za zdravotnictví Josef Janeček.
„Finance od pojišťoven jsou skutečným problémem. Kdybychom se opravdu domnívali, že vedení nemocnic svou práci nezvládá, vyměnili bychom ho. Vinu zkrátka spatřujeme spíše u pojišťoven. Nemocnice jsme nyní dostali z nejhoršího zadlužení, ne však úplně. Netrváme na úplné nule. Budeme tolerovat určitou míru dluhů, přes kterou se vedení nemocnic nesmí dostat a na ni budeme důsledně trvat. To ovšem neznamená, že v případě nějakých problémů kraj nechá neúspěšné ředitele nemocnic zastřelit,“ smál se vicehejtman Roman Línek.