Názorová bitva mezi archeology a vlastníky stavebních parcel v Mikulovicích vyzněla lépe pro stavebníky. Ačkoli ministerstvo kultury vloni v létě prohlásilo lokalitu, na níž probíhá výstavba rodinných domků, za kulturní památku, ministr Václav Jehlička před nedávnem toto rozhodnutí zrušil. Lidem totiž vadila velká omezení během výstavby, která jim s novým statutem lokality nastala. Majitelé parcel se proti tomu postavili a uspěli.

Snazší výstavba

Na osm desítek domů vyrostlo či ještě vzniká na bývalém poli u Mikulovic. Jak se ukázalo, jde zároveň o archeologicky zajímavou lokalitu, kde člověk pobýval v pravěku i v době historické.V průběhu výstavby byla dokonce prohlášena za kulturní památku, k nelibosti stavebníků. Ti se obrátili na ministerstvo kultury s cíle krok zvrátit. „Po podání rozkladu bylo rozhodnutí skutečně panem ministrem zrušeno, nicméně lokalita zůstává i nadále územím s nálezy a stavebníci se podle toho musí patřičně chovat, byť režim samozřejmě není tak přísný,“ říká mluvčí ministerstva Jan Cieslar. „Ministr se k tomuto kroku rozhodl také mimo jiné pro to, že lidé v lokalitě nabyli pozemky v dobré víře s úmyslem realizovat na nich výstavbu v souladu s platným územním plánem. Rozhodl se tak uplatnit zásadu přiměřenosti zásahu správního orgánu do práv nabytých v dobré víře.“ Pro ochranu archeologického dědictví tak musí podle Cieslara stačit dosavadní režim ochrany této lokality, která je označena jako území s archeologickými nálezy. Stavebníci jsou tak povinni již od dob přípravy stavby záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Například jim ale nyní odpadne omezení v podobě toho, že nemohou kopat hlouběji než 30 centimetrů.

Podrobné rozebrání toho, co v tuto chvíli stavebníci v mikulovické lokalitě skutečně mohou, chystá pro ně stavební úřad pardubického magistrátu. Na čtvrtek 22. ledna od 17 hodin připravilo město v hudebním sále veřejnou besedu. „Kromě vysvětlení právních důsledků rozhodnutí ministra kultury rádi lidem poradíme, jak mohou nyní postupovat, pokud by chtěli třeba stavět na zahradách bazény či hloubit studny,“ říká vedoucí stavebního úřadu Jiří Vopršal.