Jedním z jeho nositelů byl Lubor Niederle (1865–1944), vynikající český archeolog, antropolog, etnograf a profesor na Univerzitě Karlově a první ředitel Státního archeologického ústavu v Praze.

V církevním kalendáři se připomíná patriarcha a církevní učitel Jan Zlatoústý. Narodil se v Antiochii a po křtu žije jako mnich a poustevník. Přijme kněžské svěcení a uchvacuje svým kazatelským uměním. Díky tomu získává příjmení Chrýsostomos čili Zlatoústý a je jmenován patriarchou v Kónstantínopoli. Jako spravedlivému člověku mu začíná vadit styl života nejvyšších špiček země. Pro svou kritiku upadne v nemilost a je sesazen a vyobcován. Po věznění je těžce nemocný vyslán na dalekou cestu, při níž 14. září 407 umírál.