V církevním kalendáři dnes nacházíme svatého Jana od Kříže, jenž žil v 16. století ve Španělsku. Původně se jmenoval Jan de Yepes. Byl římskokatolickým knězem (vysvěcen 1567) a mnichem v řádu karmelitánů. Již za jeho života se podařilo prosadit oddělení bosých karmelitánů od tzv. „obutých“, tedy těch, jež se k reformě řádu nepřipojili.