Snahu o uspořádání  referenda o odtržení Městského obvodu (MO) Pardubice VI od města Pardubice bude prošetřovat také právní oddělení pardubického magistrátu. Problém ale není v samotné snaze uspořádat referendum. Pochybnosti totiž vznikly kolem způsobu, jakým přípravný výbor získal adresy obyvatel pardubické „šestky", na které rozeslal brožury mapující výhody vzniku nové obce.

Brožury přišly v modrozelených obálkách, ve kterých jsou lidé obvykle zvyklí nalézat volební lístky. Panuje tedy podezření, že byly využity voličské registry, které má každý úřad k dispozici. Ty však nejsou určeny pro poskytování třetím osobám. Mluvčí přípravného výboru Jiří Chmelík ovšem odmítá, že by jim kdokoliv z úřadu poskytl nějaké informace.

„V žádném případě nemáme informace z nějakého registru obyvatel. Adresy jsme sháněli s použitím internetových vyhledávačů, map a především z katastru nemovitostí," vysvětlil zdroj informací Jiří Chmelík.

Obálky neposkytli

Jakékoliv pochybení úřadu odmítá i starosta šestého obvodu Petr Králíček.
„Městský obvod neposkytl obálky ani informace přípravnému výboru. Jsme připraveni na to, že to bude magistrát prošetřovat," nechal se slyšet starosta.

Podle informací Deníku se celá událost skutečně prověřovat bude, pardubičtí radní zadali tento úkol právnímu oddělení magistrátu. A k čemu registr obyvatel slouží?

„Registr obyvatel úřady využívají pro různé agendy. Databáze se jmény a trvalým bydlištěm občanů se nepochybně používá i pro rozesílání volebních obálek. Přístup k těmto databázím je ale omezený. Ani na magistrátu k nim nemá přístup každý zaměstnanec, ale jen ti, co s nimi pracují. Momentálně mě nenapadá způsob, jak by se k údajům z registru obyvatel mohli dostat řadoví občané," uvedl tajemník pardubického magistrátu Michal Zitko.

Mají podezření

Nedůvěru pardubických radních v to, že přípravný výbor získal adresy obyvatel s pomocí internetu a katastru nemovitostí, vzbuzuje jeden drobný detail. Adresy na obálkách totiž obsahují jedno číslo v závorce, které prý není možné z běžných zdrojů zjistit. Toto číslo totiž znamená, kolik žije v domácnosti lidí s volebním právem. Právě tento údaj lze nalézt ve voličských seznamech, které mají úřady k dispozici. V případě, že by se podezření potvrdilo, znamenalo by to dle vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů porušení zákona (ÚOOÚ).

„Pokud by došlo skutečně k takovému předání osobních  údajů z registru obyvatel třetí osobě bez souhlasu dotčených osob, jednalo by se o porušení zákona o evidenci obyvatel a zákona o ochraně osobních údajů," řekl mluvčí ÚOOÓ David Pavlát.