Projevilo se to ve zvýšeném zájmu o členství 
v klubech a oddílech, které v době konání letních olympijských her prezentovaly svou činnost právě v pardubickém olympijském parku.

Město se rozhodlo tyto kluby finančně podpořit a poskytnout jim příspěvek na další sportovní vybavení.

„Olympijský park splnil a možná i předčil naše očekávání, co se týká zvýšení zájmu mladých lidí o pravidelné sportování. Mám zpětnou vazbu z řady klubů o nárůstu počtu členů zejména v nejmladších kategoriích. Proto jsme se rozhodli vypsat grant na podporu spolků podílejících se na organizaci sportovních akcí konaných v Pardubicích v roce 2016. Chceme je tak i motivovat k další spolupráci při pořádání podobných akcí a další náborové činnosti," řekl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký, v jehož gesci je i pardubický sport.

Mezi 39 sportovních klubů a oddílů rozdělí město 349 tisíc korun.

„Kluby a spolky musí využít dotaci na nákup sportovního vybavení a pomůcek. Věřím, že tak alespoň symbolicky přispějeme 
k rozvoji jejich činnosti a potřebného zázemí pro trénink," dodal náměstek.

PONIČENÉ POMŮCKY

O grant mohly žádat kluby, které se letos podílely na akcích pořádaných městem, strávily na nich určitý počet dnů, využívaly vlastní náčiní či pomůcky a ty se při tom opotřebovaly, poničily či ztratily. Při posuzování jednotlivých žádostí byl brán na zřetel počet dnů strávených na těchto akcích a 
k této částce se připočítávala hodnota opotřebení náčiní a pomůcek. Sportovní komise posuzovala celkem 46 žádostí, sedm žadatelů grant města nezískalo, neboť nesplnily podmínky dotačního programu.

Olympijský park navštívilo téměř 400 tisíc lidí, skoro 75 procent příchozích, kteří si přišli vyzkoušet jednotlivé sporty, tvořily právě děti do 15 let.