Z kácení stromů v Tyršových sadech se stává tak trochu psychologická válka. Členové sdružení Chráníme stromy vyzývají všechny lidi, kteří nesouhlasí se současnou podobou revitalizace parku, aby svůj názor dali jasně najevo a psali e-maily a dopisy primátorce Štěpánce Fraňkové a jejímu náměstkovi Františku Brendlovi.

„Nejlepší by bylo, kdyby se občané na zodpovědné lidi obrátili prostřednictvím e-mailů. Měly by to být stručné e-maily napsané vlastními slovy. Prosíme ale, aby byly slušné a podepsané,“ píše se ve výzvě Občanského sdružení Chráníme stromy.

Údržba pokračuje

Údržba parku, která je některým lidem trnem v oku, pokračuje i v tomto týdnu.
„V pondělí začali pracovníci Služeb města Pardubic čistit prostor mezi rozestavěnou sportovní halou a Tyršovými sady a mezi halou a objektem Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice. Důvodem je čištění prostoru pro případné letní kino a vyčištění prostoru přímo navazujícího na park. Odstraněny budou všechny podlimitní náletové dřeviny, především topoly, a keře černého bezu. Během tohoto roku bude následovat odstranění černé skládky v tomto prostoru a terénní úpravy,“ pravil Miroslav Janovský z tiskového oddělení pardubického magistrátu.
Revitalizace parku zaměstnává ale nejen ekology. Jsou i lidé, kteří upozorňují na praktický dopad vykácení stromů v parku.

Prašné částice

„Dalším problémem spojeným s necitlivým vykácením stromů a keřů je ten, že větrné proudy, které vanou ze Semtína, a unášejí prašné částice s navázanými chemikáliemi, byly zelení parku a jehličnatými stromy filtrovány. Nedostávaly se tak do centra Pardubic. Park je ovšem teď tak prořídlý, že se škodliviny spolehlivě dostanou do centra města, obyvatelé budou toxický vzduch dýchat, přibude zánětů dýchacích cest, zhorší se zdravotní stav astmatiků a lidí, kteří mají srdeční choroby,“ uvedla lékařka Jiřina Lojdová, která prý kvůli kácení podává trestní oznámení.

Lukáš Dubský