Ten je na programu již v neděli od 17.30 hodin. „Průvod začne před Východočeským divadlem a povede přes třídu Míru až k vstupnímu vestibulu AFI Paláce,“ řekl koordinátor Národního týdne manželství v Pardubicích Stanislav Lanc.

„Dva páry ze všech přítomných, jejichž manželství trvá nejdéle a které to doloží na místě oddacím listem nebo jiným průkazným způsobem, dostanou jako vzpomínku na akci velké perníkové srdce. Perníkovou chaloupku získá snoubenecký pár, který bude nejblíže dni své připravované svatby a doloží to svatebním oznámením. Nebude–li takový pár, tak potom ten, který je sezdaný nejkratší dobu a doloží to oddacím listem,“ pravil pardubický koordinátor.

„Součástí akce byla i anketa, která se týkala toho, jestli se čtenáři domnívají, že ekonomická krize může postihnout do té doby dobře fungující manželství, co je třeba pro dobře fungující manželství, kolik času týdně člověk věnuje svému partnerovi a jestli existuje nějaký recept na úspěšné manželství,“ podotkl Stanislav Lanc.

„Všechny vyplněné otázky budou předány ke slosování o ceny. To se odehraje přímo v AFI Paláci v neděli mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou,“ upřesnil koordinátor týdne manželství.