Plánovaný obchvat Pardubic připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Poslední navrhovaná trasa měla vést mezi armádními hangáry u letiště. Toto řešení bylo navrženo, protože by zasáhlo méně obyvatel, než kdyby silnice vedla poblíž obcí Staré Jesenčany, Třebosice a Starý Mateřov.

Ani tato varianta ale neprošla. Ministerstvo obrany totiž uvedlo, že chce hangáry využívat a rozvíjet a trasu obchvatu zamítlo. Projektantům tak nezbylo nic jiného než respektovat vojenský prostor.

Město vymýšlí nové trasy

close Ilustrační foto. info Zdroj: Archiv Deníku zoom_in Ilustrační foto. Jednou z variant bylo vést trasu podél Labe, tak aby vyústila na Palackého třídě v Pardubicích. Tuto variantu však primátor Pardubic Martin Charvát ihned zamítnul s tím, že řešení, které svede dopravu do centra města, je nepřípustné.

Další z možností je vést silnici mezi letištními úly a Starým Mateřovem. „Logicky se ale ozval starosta Mateřova. Jsme připraveni jednat, aby se obchvat dostal co nejdál od obce. Třetí varianta nemá oporu v plánovací dokumentaci. Je na území až za Starým Mateřovem,“ řekl ČTK Charvát.

Data o stavbě

Hlavní trasa: délka: 7627 m
Mostní objekty: počet mostů: 5 celková délka mostů: 347 m
Křižovatky: okružní/průsečné: 2
Protihlukové stěny: počet: 3 (celková délka: 760 m)
Předpokládaná cena stavby: 854 615 675 Kč (bez DPH)

Podle projektu z června 2021 by stavba stála přes 854 milionů korun bez DPH. Jihozápadní obchvat představuje jednu ze staveb, která má vytvořit vnější okružní systém kolem Pardubic. Stavba přeložky silnice I/2 by měla výrazně snížit dopravní zátěž v městských částech Staré Čívice a Popkovice.

Podle projektu je cílem odvést významnou část dopravy mimo obydlené území, což zlepší životní podmínky obyvatel a zároveň dojde v těchto oblastech ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Řidičům má stavba také přinést rychlejší spojení se západní a jižní částí Pardubic a snadnější napojení na další důležitou silnici I/37.

Plánovaný obchvat má být novostavbou silnice I. třídy. Záměr je nyní posuzován ve třech variantách vedení trasy. Projekt také počítá se čtyřmi křižovatkami. Navrženy jsou také mosty přes Podolský potok, Mateřovský potok, Dubanku, Bylanku, Jesenčanský potok a nadjezd nad železniční tratí Pardubice – Chrudim.