Až do konce října potrvá omezení provozu na silnici I/36 na výjezdu z Pardubic do Počápel. Probíhá tam totiž nutná rekonstrukce povrchu vozovky.

„Před Počáply navazujeme na již opravený úsek před bývalými pardubickými kasárnami. Rozšiřujeme a zpevňujeme zde krajnice, upravujeme sjezdy na lesní cesty a nakonec položíme nový asfaltový povrch. V Počáplech pak dáme nové betonové obruby a vodící proužky a vybudujeme krátkou silniční kanalizaci,“ uvedla pracovnice provozního úseku pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic.
Práce na dalším úseku, tedy mezi Počáply a Sezemicemi, respektive kruhovým objezdem u tamní radnice, jsou plánovány na příští rok. Jejich uskutečnění je však odvislé od dostatku finančních prostředků.

Na výjezdu z Pardubic je nyní provoz sveden do jednoho pruhu a řízen semaforem. Mnozí řidiči si tak stěžují, neboť zejména v ranních a odpoledních hodinách se zde tvoří fronty. „Navíc ještě začala oprava kruhového objezdu v Sezemicích u radnice, a dojet do Pardubic, to je prostě martyrium. Jednou jsem to začal před kruhákem měřit a cesta na Hůrka mi trvala skoro třicet minut,“ postěžoval si jeden z řidičů.
V případě sezemického kruhového objezdu se jedná o dokončení prací na pevném kruhovém objezdu, který nahradil bývalý provizorní.
„V současné době se už jen opravuje povrch, frézujeme a brzy položíme nový,“ prohlásila pracovnice pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic a dodala, že s nástupem zimy bude již vše hotovo.

Řidičům nezbývá, než se obrnit trpělivostí. Ostatně ti, kteří mají pocit, že opravdu spěchají, mohou volit cestu přes Černou za Bory nebo Dašice. Například na obchvatu Holic, ale i na jiných místech, jsou řidiči o opravě dostatečně dopředu informováni cedulemi. Objížďka možná časově vyjde nastejno, za to si řidiči ušetří rozčilování.

Lukáš Peška