Ve školní jídelně přivítali prezidenta T. G. Masaryka. Přednesl projev za nadšeného volání „Ať žije republika“. Poté byla pro žáky připravena stanoviště, kde si mohli zatancovat swing, procvičit se v krasopise, zacvičit si s bratrem Tyršem či ochutnat dobroty v prvorepublikové kavárně a mnoho dalšího.