Sací bagr tam, poprvé v historii jezera, ze dna odsál na 5500 metrů krychlových sedimentů, které byly následně uloženy do speciální vaků a využity ke zpevnění břehů této vodní plochy.

„Nově formovaná břehová hrana byla opevněna kombinací přírodních prvků, a to dřevěnou palisádou a kamenným záhozem. Palisáda byla doplněna vegetačními válci a rohožemi s předpěstovanými vodními rostlinami a vrbovými řízky, z nichž se vytvoří zelené stěny,“ popsal dokončenou revitalizaci jezera náměstek primátora Jan Nadrchal. Jižní části, která je koncipována jako litorální pásmo, se odsávání bahna netýkalo, tvar a struktura dna tam byly upraveny tak, aby vznikly podmínky vhodné pro ryby, obojživelníky a vodní ptactvo. Náklady revitalizace dosáhly výše 20,6 milionu korun, z čehož 17,2 milionu korun pokryla dotace z Evropské unie.

Maťák je bez bahna, sedimenty jsou ve vacíchZdroj: Město Pardubice