Na téma prodeje městských bytů bytovým družstvům debatovali v úterý navečer v pardubickém Ideonu představitelé sociální demokracie. Opozice veřejnosti představila svůj plán, jak tuto formu privatizace ještě zařadit do připravovaných pravidel, která mají zastupitelé schvalovat příští týden. Den předtím také konečně obdržela radnice slíbený návrh ČSSD, jak privatizaci družstevní formou vůbec provést. Vedení města ji přijalo s rozpaky, očekávalo totiž mnohem podrobněji zpracovaný materiál a navíc konzultovaný se státními institucemi.

Čekali něco jiného

Několik set občanů si v úterý v Ideonu vyslechlo plán opozice, jak privatizovat bytový fond Pardubic i družstevní formou. Vysvětlení se zhostil mimo jiné poslanec Miroslav Váňa, který také stojí v čele pardubického bytového družstva SBD Družba. Mezi posluchači převážně z řad nájemníků se objevil také náměstek primátora Michal Koláček, který je předkladatelem pravidel pro prodej bytů a bytových domů, jejichž schvalováním se bude 18. listopadu zabývat Zastupitelstvo města Pardubic. Ani z této besedy neodcházel s pocitem, že by bylo snadné formu družstevní privatizace do připravovaných pravidel zapracovat tak, aby se nedostala do střetu s legislativou. Den před besedou obdržel dvoustránkový návrh sociálních demokratů.

„Něco nám dali, ale byli jsme domluveni na něčem úplně jiném. Materiál měl být v podstatě zpracován tak, že bychom ho vzali jako celek a do pravidel jako celek aplikovali. A měla v něm být jasná vyjádření úřadů, že je to v pořádku, že to není v rozporu s žádným zákonem. Tohle je jenom nápad,“ zhodnotil materiál Michal Koláček, který jej považuje za polotovar.

O předloženém návrhu se včera vedla rozprava na poradě s primátorem. A i tady převažovaly pochybnosti.
„Opravdu si s tím nevím rady. Tam je takových nuancí, které oni úplně přechází,“ dodal Michal Koláček. Přesto se podle svých slov pokusí zasednout s právníky a v šibeničním termínu rozpracovat předložený návrh.

V tuto chvíli mají zastupitelé města k prostudování materiál s návrhem usnesení ve dvou variantách. Zda se v nich objeví i cesta formou družstev, se ukáže do příštího úterý, kdy se v této kontroverzní záležitosti sejdou pardubičtí zastupitelé.