Mateřskou školu Kamarád v ulici Teplého v Pardubicích čeká velká investiční akce, bude zde přistavena dvoupodlažní budova. Kapacita se zvýší o čtyři třídy. Pardubičtí radní tento týden rozhodli o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele přístavby. Cena se bude pohybovat kolem 111 milionů korun. Město usiluje o dotaci.

Mateřskou škola Kamarád navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let, jsou rozděleny do čtyř tříd  a kapacita školky je nyní 104 dětí. Stavební plán je navržen tak, aby práce co nejméně narušovaly stávající provoz. „Přístavbou navýšíme kapacitu v mateřské škole o dalších 100 dětí. Počítáme s naplněním podmínek pro přijímání dětí již od dvou let, vycházíme tak vstříc potřebám pardubických maminek,“ uvedl první náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Nové prostory mateřské školy chce město zprovoznit pro školní rok 2025/2026. Sloužit budou pardubickým rodinám bydlícím od Opočínku přes Svítkov, Duklu, Višňovku až po Dražkovice, tedy ze třetího školského spádového obvodu.

Plánovaná přístavba se nachází na východní části pozemku, která v současnosti slouží jako parkoviště a sklad odpadu. Tato oblast zahrnuje také průchod do zahrady. Nové parkoviště bude umístěno přímo před budovou školky. Vylepšení čekají i okolí objektu. Upravena bude zahrada včetně herních prvků, počítá se s navýšením kapacity stravovacího zařízení a s výstavbou kanceláří pro pedagogické pracovníky. Na střeše školy bude vybudována fotovoltaika, která pokryje celou jižní stranu přístavby, v části vznikne i zelená střecha.  Venkovní prostor bude obohacen o modulární buňky pro skladování hraček, lezeckou stěnu a kreslící tabuli. Zároveň zde bude kryté stání jízdních kol. Stavební úpravy navrhl Air atelier.

„Počítáme s celkovou výší nákladů 111 milionů včetně DPH. Výdaje budou zčásti pokryty dotací. Odhadujeme, že výše dotace by mohla dosáhnout 78 milionů,“ uvedl pardubický primátor Jan Nadrchal. Město chce dotaci čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Pardubice v posledních letech navýšily kapacity svých škol a školek o 400 míst. Přesto jsou s ohledem na vývoj počtu obyvatel další místa potřeba.

S využitím tiskové zprávy.