„Je velmi těžké udržet provoz takové organizace, zvláště v době, kdy jsou peníze tzv. na cestě. Například začátkem roku bylo pravidelně třeba čerpat dočasně finance z vlastních zdrojů, či doslova žonglovat na hranici zákona, aby se nemusely služby přerušit, propustit zaměstnance a ukončit služby poskytované klientům," konstatovala Hana Šlechtová.

„Ve skutečnosti se zřejmě jednalo o finanční machinace motivované zápalem pro sociální práci své organizace. Že Davidu Matýskovi šlo více než o vlastní finanční prospěch o úspěšné fungování organizace, je patrné i z toho, že za svou práci pro sociálně znevýhodněné občany byl po důkladném prověření jeho práce komisí magistrátu právem vyznamenán za zásluhy o rozvoj města jako výjimečný občan čestným občanstvím," nechala se slyšet bývalá ředitelka Střediska křesťanské pomoci.

Kolik peněz státu pomohl ušetřit?

„Proto byla naprosto nesmyslná obvinění, že by Klub hurá kamarád zakládal s úmyslem osobního obohacení a dokonce s myšlenkou organizaci vytunelovat. Ve skutečnosti byla činnost toho sdružení v souladu se záměry magistrátu, kde byl David Matýsek zaměstnán na sociálním odboru jako terénní pracovník. Klub zprvu provozoval jako nadšenec ve svém volném čase, pro děti z ulice organizoval výlety, tábory, doučování. Stálo by za to spočítat, kolik ušetřil státu ze svých prostředků na integraci dětí z ulice, dětských domovů, diagnostických ústavů, sociálně slabých rodin, nezaměstnaných mladistvých či drogově závislých, kteří prošli službami Klubu hurá kamarád," pokračovala Hana Šlechtová.

„Podílel se i na celé řadě dalších aktivit, které napomáhaly rozvoji a budování občanské společnosti, jako byl například vznik Koalice nevládek Pardubicka, Krajské rady humanitních organizací nebo Asociace nestátních neziskových organizací," dodala.

Nebylo to moudré politické rozhodnutí

„Nebylo zcela moudré politické rozhodnutí zrušit na přelomu roku 2006/2007 zavedený Klub hurá kamarád v době, kdy tato organizace čerpala finance na fungující služby z fondů Evropské unie (EU). Ten, kdo by rozuměl podmínkám čerpání dotací z EU, by takto nemohl rozhodnout. Když byla pozastavena činnost organizace, dotaci nelze převést na jinou. Všechny spotřebované finance z nedokončených projektů se tak musí za ukončené etapy projektu vrátit EU a všem subjektům, které se podílely na spolufinancování, jako byl například pardubický magistrát či krajský úřad, výše fiktivního dluhu velmi narostla. Kdyby se zvolila jiná forma (například výměna managementu), projekty by se mohly dokončit, nemuselo dojít k tak velkému dluhu, který ve finále činil 6,7 milionu korun," doplnila v dopise adresovaném krajskému soudu v Hradci Králové, k němuž svůj podpis připojila řada bývalých pracovníků působících v té době v neziskovém sektoru.