Představy Donáta o vizi nemocnice prý odpovídaly spíše vizi druhého Motolu uprostřed africké buše.

„Pan Donát má velmi nereálné představy, jejichž uskutečnění je jak z hlediska principů dobré rozvojové pomoci, tak z finančního hlediska problematické. Nemocnice poskytuje v současné době na místní poměry velmi nadstandardní péči, funguje chirurgie, ambulance a s dalším rozvojem počítáme,“ tvrdí Jarmila Kabátová z Arcidiecézní charity.

„Nemocnice denně pomůže až 80 pacientům. A jsou mezi nimi i lidé, kteří potřebují k záchraně života složité operace,“ uvedla.

Arcidiecézní charity se však částečně zastal i slovenský lékař a trnavský univerzitní profesor Vladimír Krčméry, který má provoz nemocnice na starosti. Absence porodnického oddělení podle něj ještě neznamená, že nemocnice nefunguje.

„Chápu některé obavy Josefa Donáta, projekt nemocnice je jeho dítětem. Ale podle mého názoru zařízení funguje tak, jak umožňují zdejší podmínky a finanční možnosti charity,“ uvedl Krčméry.

„Neviděl bych jen chyby a dětské bolesti nemocnice,“ dodal.