Rozdíl mezi většinou českých nemocnice a tou pardubickou? Pět klinik! Pardubická krajská nemocnice (PKN) pomalu začíná dohánět i některé fakultní nemocnice.

V březnu otevřela hned dvě nové kliniky: neurologickou a porodnicko - gynekologickou. Ty doplnily již dříve zavedenou chirurgii, internu a otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.

Statut kliniky uděluje jednotlivým nemocničním oddělením ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství nejen jako potvrzení vysoce kvalitního stupně péče, ale především jako garance vzdělávání na úrovni. Klinika totiž znamená, že se na oddělení připravují studenti vysokých škol.

„Takovýto status se zpravidla uděluje jen fakultním nemocnicím, které jsou se školami přímo spojené. Klinika v ,obyčejné‘ nemocnici je víceméně výjimečnou záležitostí a Pardubice jich mají dokonce pět!,“ uvádí Aleš Pellant, děkan Fakulty zdravotnických studií pardubické univerzity. Ta se ve spolupráci s nemocnicí stará o vzdělání budoucích zdravotních sester.

„Snažíme se tím dohnat západní země. Tam je také vysokoškolsky vzdělaná sestra velice uznávaná a potřebná profese, zatímco v Čechách je stále chápána jako někdo, kdo se stará o hygienu pacienta. Kliniky nám dávají možnost získávat specialistky v konkrétním oboru – například porodní asistentky. A především není žádným tajemstvím, že české zdravotnictví trpí nejen nedostatkem lékařů, ale i sester. V drtivé většině tuto práci vykonávají ženy a sloučit tuto profesi s rodinným životem je často velmi obtížné. Proto jsme za tuto spolupráci s univerzitou rádi,“ říká Ivana Faiklová, tisková mluvčí PKN.

Spokojený je i krajský úřad

Vznik dalších dvou klinik potěšil i vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka, který je současně předsedou dozorčí rady Pardubické nemocnice a místopředsedou Správní rady Univerzity Pardubice: „Přiznání statutu kliniky dalším dvěma pracovištím v krajské nemocnici Pardubice je velkým úspěchem. Je to pozitivní poselství občanům, že Pardubická nemocnice má nejvyšší kvalitu a nemusejí se obávat, že o ně bude špatně postaráno,“ řekl vicehejtman a vyjádřil se i k legislativnímu řešení vztahu nemocnice a univerzity v Pardubicích: „Cestou by mohlo být zřízení univerzitních pracovišť v nemocnicích, které nejsou fakultními. Diskuze na toto téma v současnosti probíhá a my jsme připraveni tuto myšlenku podpořit.“