Pokud si myslíte, že osoby s mentálním postižením tráví svůj čas mezi čtyřmi stěnami svého pokoje či v areálu zařízení, mýlíte se!
V Domově pod Kuňkou jsou tomu zářným příkladem.

Tamní uživatelé sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením chodí do zaměstnání a v co nejvyšší možné míře se snaží o plnou integraci mezi většinovou populaci.

Pět lidí dochází 
do zaměstnání

„V současné době bydlí v Domově pod Kuňkou pět uživatelů, kteří dochází do zaměstnání. Samozřejmě se snažíme o začlenění dalších mužů a žen do pracovního procesu, situace však v současné době není v tomto směru zcela optimální. Zaměstnavatelé mají z našich uživatelů často obavy a nevědí přesně, co od nich mohou očekávat. Kroky směřované k zaměstnanosti našich uživatelů jsou složitější i v souvislosti s nedostatečným počtem pracovních pozic na volném trhu práce,“ sděluje našemu Deníku ředitel Domova pod Kuňkou Tomáš Černík.

Kde pracují a jaké zaměstnání vlastně lidé s mentálním postižením vykonávají? „V naší organizaci pracuje jedna uživatelka na pozici uklízečky a jeden uživatel je zaměstnán jako pomocník v údržbě. Město Sezemice pak poskytuje zaměstnání jednomu muži, který pracuje jako pomocný dělník údržby veřejných ploch. Již několik let Domov pod Kuňkou spolupracuje i se Základní školou v Ohrazenicích, která poskytla pracovní místo pomocníka ve školní jídelně a škole rovněž jednomu uživateli. Radost máme i z úspěšného zaměstnání dalšího z mužů, který ve Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým Apolenka získal práci jako zahradník – údržbář zahradních prostor,“ říká ředitel Domova pod Kuňkou.

Uživatelé pracují u zaměstnavatelů na pracovní smlouvy nebo na dohodu o pracovní činnosti, a to podle charakteru práce. Výše výdělku je samozřejmě odvislá od výše pracovního úvazku a pracovního zařazení.

Přivítali by každou pracovní nabídku

K integraci osob s mentálním postižením mohou přispět i další zaměstnavatelé.
„Velice bychom přivítali jakékoliv nabídky k zaměstnání našich uživatelů. Zároveň bychom chtěli potenciální zaměstnavatele zbavit případných obav, neboť vhodní uživatelé budou pečlivě vybráni a na následné zaměstnání i intenzivně připravováni. Ne všichni mohou nalézt uplatnění na volném trhu práce,“ podotýká Tomáš Černík a zároveň dodává: „Ostatním uživatelům nabízíme celou řadu volnočasových a zájmových aktivit – například muzikoterapii, arteterapii, keramiku, sportovní aktivity, společenské hry, zahradnické práce či plesy, výlety a rekreace pořádané mimo prostory domova.“

Jaroslav Havlík, sociální pracovník Domova pod Kuňkou