Jde o ojedinělý jev, při kterém se Slunce, Země a Měsíc dostanou do takového postavení, že Měsíc se nachází mezi Zemí a Sluncem a při pohledu ze Země tak zakrývá sluneční kotouč. Zatímco v úzkém pruhu táhnoucím se přes Grónsko, Sibiř, Mongolsko a Čínu zakryje Měsíc celý sluneční kotouč a nastane zde úplné zatmění Slunce, v České republice, jakož i ve většině dalších evropských a asijských zemích, bude Slunce zakryto jen z části.
V Pardubicích a okolí začne Měsíc zakrývat Slunce v 10:52, maximální fáze, při níž bude zakryto 24% slunečního kotouče, nastane v 11:43 a konec celého úkazu pak ve 12:34 hodin.

Pozorovat úkaz je možné i bez dalekohledu, je však třeba chránit si vhodným způsobem zrak, jinak může dojít i k jeho trvalému poškození – vhodné je například svářečské sklo dostatečné tmavosti (od čísla 13 výše).

Široká veřejnost Pardubicka bude mít možnost pozorovat zatmění i z Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích, která bude po celou dobu zatmění (již od 10:15) pro veřejnost otevřená. V případě příznivého počasí, tedy pokud bude Slunce na obloze vidět a nebude skryto za oblačností, bude na hvězdárně možné pozorovat zatmění zdejšími dalekohledy. Návštěvníkům zde poskytnou rovněž ochranné pomůcky pro pozorování Slunce pouhým okem. Nadto bude návštěvníkům poskytnut výklad o principech vzniku úkazu a bude též zajištěn přímý přenos z těch oblastí Země, kde nastává úplná fáze zatmění tedy z takzvaného pásu totality.

Přijďte se proto v pátek 1. srpna 2008 před polednem podívat na Hvězdárnu barona Artura Krause v Pardubicích na Dukle v DDM Delta v Gorkého ulici na tento nevšední úkaz. Příští příležitost budete mít až 4. ledna 2011.
Kontakt: www.asp.wz.cz tel. 731 44 96 34


(Astronomická společnost Pardubice)