Více peněz pro města z rozpočtového určení daní (RUD). To byl jeden z důvodů jednání pardubického primátora Martina Charváta (na snímku) s ministrem financí Andrejem Babišem.

Z jednání vyplynulo, že k RUD vznikne expertní pracovní skupina. Mimo jiné se bude zabývat motivačními prvky pro města a obce pro to, aby podpořily lepší výběr daní. Řešit bude i samotné rozdělení výnosů, příspěvek na přenesenou působnost a další témata, které se týkají financování územních samospráv.

Spravedlivý systém

„Díky tomu, že já i předseda Svazu měst a obcí (SMO) František Lukl stojíme v čele měst, i když rozdílné velikosti, velmi citlivě vnímáme problém přerozdělení daní. Podíl na daních se totiž u velké části měst a obcí snížil, což může být pro výdajovou stránku jejich rozpočtů naprosto fatální," řekl Martin Charvát.

„Shodli jsme se, že naším společným zájmem je nastavení systému, který umožní městům, obcím, krajům i státu jak řádné plnění nezbytné agendy, tak investice do rozvoje," uvedl předseda SMO František Lukl.

Ministr financí proto zřídí odborný pracovní tým k rozpočtovému určení daní, v kterém budou i zástupci měst a obcí. „Je nutné vzít také v potaz, že stát řadu úkonů státní správy deleguje na městské a obecní samosprávy. I tyto činnosti musejí být státem finančně dotovány," upozornil předseda komory statutárních měst Martin Charvát.

Tématem jednání s ministrem financí byl také hazard, zejména jeho rušení a omezování prostřednictvím obecních vyhlášek.

Společný cíl

Jak snaha obcí, které regulují hazard vyhláškami, tak úsilí Ministerstva financí při správních řízení rušit vydaná povolení v co nejkratších termínech, směřují ke společnému cíli státu a měst: udělat v oblasti hazardu pořádek.