Čerstvě zavedené elektronické evidenci tržeb se některé restaurace, přes všeobecné povědomí, přece jen vyhnuly. Z evidenční povinnosti jsou totiž vyloučeny příspěvkové organizace.

V Chrudimi je takovou organizací Chrudimská beseda, která pro město zajišťuje pořádání kulturních akcí. Kromě toho však provozuje i Měšťanskou restauraci Muzeum. Zavedená restaurace v centru města nepatří mezi bezvýznamné a zaplivané špeluňky. Jdeo větší podnik s letitou tradicí a s pestrou a hojně využívanou nabídkou denních meníček i jídel na objednávku. Zákon ale říká: „Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv."

„Ano, je to paradox, ale ze zákona to skutečně vyplývá. Říkám to provokativně, ale chtěl-li pan ministr něčeho dosáhnout, pak skutečně netuším čeho," poznamenal chrudimský místostarosta Jan Čechlovský. „EET se zato týká Městských lesů Chrudim, protože jde o obchodní společnost. Městské lesy sice pořádají každým rokem jen několik málo akcí určených převážně dětem, ale to na věci nic nemění," kroutí místostarosta hlavou.

Z povinnosti elektronicky evidovat tržby tak není vyňata ani příležitostná provozovna drobného občerstvení u rozhledny Bára, kterou Městské lesy v současnosti pronajímají soukromému nájemci.