Vedení města chce druhý největší tok protékající krajským městem více zpřístupnit projektem Náhrdelník Chrudimky, který má přivést veřejný život k vodě od soutoku Labe s Chrudimkou až ke staré vojenské plovárně.

Nyní stavbaři pracují na další etapě, při níž postaví nové cesty pro cyklisty i chodce, stezky povedou od lávky u Vinice až po lávku u Ideonu. Práce na levém břehu řeky již začaly, dělníci opravují stávající cyklostezku, která je tak nyní zavřená. Při opravě bude navíc vybudována i mlatová cesta pro pěší, kterou lidé znají například z Tyršových sadů. Přibude také osvětlení.

Úpravám se nevyhne ani pravý břeh Chrudimky, kde vznikne nová stezka pro cyklisty i chodce, ani zde nebude chybět veřejné osvětlení. „Územím prochází částečně vyježděné a prošlapané či dožilé komunikace pěší i cyklistické,“ konstatovala Kateřina Rašková z Odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu.

„Obyvatelé města tento prostor využívají pro zkrácení své cesty do zaměstnání, školy či za službami,“ dodala Rašková. Ani po opravách však lidé nezískají přímý přístup k vodě. „V projektu jsou mola a shody do řeky, v tuto chvíli je ale město budovat nebude, jelikož tato část se zatím nesoutěžila. Město je může postavit později, až se to povede zařadit do rozpočtu,“ vysvětlila náměstkyně pardubického primátora pro investice Helena Dvořáčková.

Pomohou dotace

„Projekt Náhrdelník Chrudimky patří mezi akce, které financujeme z evropských fondů prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Na cyklostezku Vinice jsme před dvěma lety čerpali zhruba osm milionů korun. Nyní pokračujeme po obou březích směrem k soutoku,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Cyklostezka, mlatové cesty pro pěší, veřejné osvětlení a oprava lávky u Ideonu město vyjdou asi na 15,5 milionu korun. „Více než 5,6 milionů by měla pokrýt dotace z Evropské unie a zhruba 334 tisíc dotace ze státního rozpočtu,“ doplnila Dvořáčková. Tato etapa by měla být hotová za sedm měsíců.

I přes změny, kterými území řeky projde, nemá přijít o přírodní charakter. Právě na nábřeží, která si uchovala přírodní charakter, přestože procházejí centrem města, projekt Náhrdelník Chrudimky sází. Přesto má v lokalitě vzniknout reprezentativní městské nábřeží, které bude využíváno pro sportovní, turistické nebo kulturní aktivity.

„Součástí projektu není pouze budování cyklostezek a cest, které by postupně měly vést z centra Pardubic až do Hostovic a dál do volné přírody, ale také například odbahnění Matičního jezera, které skončí v příštím roce,“ informovala mluvčí magistrátu Nataša Hradní. Projekt změní nábřeží také u Automatických mlýnů, kde má vzniknout náplavka. „Na odboru hlavního architekta připravují novou studii, ale je zatím ve stádiu zrodu,“ dodala Dvořáčková.