Analýza hospodaření Dostihového spolku, jejímž je město majoritním akcionářem, podle pardubického primátora Jaroslava Demla potvrdila, že ve společnosti byla nedostatečně zajišťována ekonomická a administrativní agenda.

Nová smlouva

„Proto rada na svém úterním jednání schválila několik opatření. Mimo jiné chce provést důkladnou inveturu majetku města v areálu závodiště, uzavřít novou smlouvu na pronájem a dosáhnout toho, aby byla zpracována koncepce rozvoje dostihového závodiště,“ konstatoval primátor, který je sám členem představenstva Dostihového spolku.

„Ekonomika Dostihového spolku je poměrně komplikovaná, je založena na podpoře různých firem a partnerů. Je ale pravdou, že v účetnictví docházelo k různým nesystémovým věcem. Dostihový spolek navíc neměl příliš štěstí na účetní. Ta problémy pouze prohloubila místo toho, aby je vyřešila. I proto na ni Dostihový spolek podal trestní oznámení,“ podotkl Deml.

„Předpokládáme, že policie celou věc vyšetří a dojde k nějakému závěru, na který budeme reagovat,“ uvedl pardubický primátor, který však jednoznačně odmítl spekulace o tom, že by byla ohrožena jubilejní 120. Velká pardubická. „Nic takového nepřipadá v úvahu,“ pravil rezolutně.
„Účetnictví a hospodaření Dostihového spolku bylo komplexně prozkoumáno renomovanou firmou. Různé pochybnosti a nedostatky, které zjistila, je třeba napravit a vyjasnit,“ nechal se slyšet pardubický primátor.

„Jde o jistou daň za přechod z určitého amatérismu do profesionality v řízení Dostihového spolku,“ dodal Deml.
„V pohnuté atmosféře posledních dní zazněl i názor, zda by pro Dostihový spolek nebyl vhodnější jiný typ společnosti, než je akciová,“ pravil první muž pardubické radnice, která chce s Dostihovým spolkem uzavřít novou nájemní smlouvu.

„Je třeba jasně rozdělit to, co Dostihový spolek užívá celoročně, jako například kanceláře, a pak třeba tribuny, které využívá jen několik dní v roce. Pak je nutné určit, jakou hodnotu pronajaté plochy mají,“ sdělila náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková. „Zastupitelé města by měli jasně dát najevo, co od Dostihového spolku chtějí. Pokud budou trvat na tom, aby se dostihy konaly každý víkend, musí s tím jít ruku v ruce i finanční příspěvek od města,“ prohlásila.

Redukce? Raději ne

„Určitě by nebylo dobré redukovat počet dostihů. To by mělo vliv na celý sport i chov koní,“ uzavřel primátor.