Na Masarykově náměstí stojí déle než rok AFI Palác Pardubice. Když město investorovi prodávalo za velmi výhodnou cenu pozemky v centru Pardubic, bylo to s tím, že na druhou stranu zde vyroste i kongresový hotel a vzniknou další byty. Prozatím ale zůstalo pouze u části s obchody. Izraelská společnost AFI Europe však i nadále tvrdí, že má o pozemky, na které před nedávnem vypršela opční smlouva, zájem.

Termín vypršel

Podle náměstka primátora Alexandra Krejčíře na konci roku vypršel termín opční smlouvy, který byl v dodatku smlouvy mezi městem a AFI Europe. Do té doby měl investor získat územní rozhodnutí na pozemky, které zbývají k zástavbě zbytku Masarykova náměstí v místech mezi světelnou křižovatkou a poliklinikou. „Termín nesplnili z objektivních důvodů, protože hygiena jednoznačně zamítla navýšení bytů, které bylo součástí nové koncepce. Také nebyli schopni v současné ekonomické situaci zajistit operátora připravovaného hotelu,“ poznamenal náměstek pardubického primátora.

„Když termín není splněn, smlouva umožňuje odstoupit od další spolupráce. Není to povinnost. To znamená, že je na zastupitelstvu, aby zvážilo, jestli ukončí spolupráci, nebo ne,“ řekl Alexandr Krejčíř.

Podle něj investor zná parametry, které město při budoucí výstavbě požaduje. Jde hlavně o kvalitní hotel, který bude odpovídající i významu lokality. Pokud tedy bude Izraelci předložen takový návrh, jenž bude podmínkám vyhovovat, bude zastupitelům Pardubic předložen návrh, aby byl termín posunut.

„Je na nich, aby posoudili, zda jim poskytneme čas. Protože tady máme investora – ať se to někomu líbí, nebo ne – který tu něco předvedl. Teď už jde jen o to, jestli s investorem pokračovat dál za jasně stanovených podmínek, anebo říci ne. Pozemek není prodán, je pořád v naší moci. Takže ho také můžeme nechat být a počkat, jak se vyvine situace, nebo hledat někoho dalšího,“ vysvětlil náměstek.

Na pozemek může být podle Krejčíře dvojí pohled. Na jednu stranu jeho cena vzrostla díky obchodně-společenskému centru, na stranu druhou je znehodnocen tím, že jej rozděluje příjezdová obslužná komunikace. To by musel případný nový zájemce vzít na vědomí a bez spolupráce a dohody s AFI Europe by to nešlo. „Na jednání zastupitelstva 26. ledna bychom měli sdělit aktuální stav,“ dodal.

V případě, že návrhy firmy budou pro město nepřijatelné, domnívá se Krejčíř, že by se na zástavbu pozemku vypsala nová soutěž.
Podle včerejšího vyjádření představitelů AFI Europe chce jejich společnost nadále o pozemky usilovat. „Ano, zájem AFI Europe o přilehlé pozemky stále trvá, na základě změněného konceptu. Jednání s městem pokračují,“ uvedla Jana Bakešová, která mediálně zastupuje investora.